Advertisement

Avrupa Birliği, dün Brüksel'de yaptığı görüşmelerde büyük bankaların prim ödemeleri ile sermaye zorunlulukları ve Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin güç alanı konusunda anlaşma sağlayamadı.

Basel bankacılık düzenlemelerinin parçalarının bölgede nasıl uygulanacağı konusunda görüş ayrılığı yaşayan Avrupa Parlamentosu'ndaki yasa koyucular ve diplomatlar 27 Şubat'ta yeniden toplanma kararı aldı.

AB Parlamentosu'nun kurallar üzerindeki çalışmalardan sorumlu yetkilisi Othmar Karas, henüz hazır olmadıklarını belirterek, İrlanda başkanlığındaki AB ülkeleri grubuna atıfta bulunarak, "Konseyin tartışmalara son şeklini verme görevi olmadığını sanıyorum" dedi. Ancak Karas, görüşmelerin küresel regülatörlerin öngördüğü zamanın 1 yıl öncesi olan 2018'e kadar likidite oranının tutturulması ihtiyacı konusunda görüş birliğine vardığını dile getirdi.

AB, Lehman Brothers Holdings Inc.'in iflasıyla takip edilen finansal krizin tekrarının önlenmesi çabaları kapsamında 2010'da yayınlanan Basel III ulusal sermaye standartlarının uygulanması için gereken yasamada anlaşmakta zorlanıyor.

AB yasakoyucuları, bankaları para kazanma makinalarından kamu hizmeti şirketlerine dönüştürme planlarının bir parçası olarak Basel III'ün birçok ödeme kesintilerini kapsaması gerektiği konusunda ısrar ediyor.