Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) payların ihracına, borçlanma aracı ihracına ve gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin tebliğ taslaklarını internet sitesinde yayımladı.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının bu yılın ilk altı ayı içinde, bir kısmının da bu yılsonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulmasının zorunlu olduğu belirtilerek ''Anılan Kanun hükmü uyarınca, uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasalarımızın şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları kapsamında hazırlanan 'Borçlanma Araçlarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı', 'Payların İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı' ve 'Gayrimenkul Sertifikalarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı' Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır'' denildi.

Borçlanma Araçlarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağında temel olarak; Finansman bonosu ve banka bonosu tek bir ''bono'' tanımı altında birleştirilerek bono vadelerinin yeniden ele alındığı bildirildi.

İhraç edilmesine rağmen satılamayan veya satışından vazgeçilen borçlanma araçlarının aynı koşullar üzerinden veya koşulları değiştirilmek suretiyle tekrar satışının düzenlendiği tebliğ taslağında ayrıca borçlanma araçlarında ek satış imkanı da düzenlendiği kaydedildi.

Aynı tertip içinde satışa sunulan farklı tür ve vadelerdeki borçlanma araçları arasında yatırımcı talebine göre aktarma yapılması imkanı sağlandığı belirtilen açıklamada, ihraç limitine esas alınacak finansal tablolarda genel kurul onayı zorunluluğunun kaldırıldığı, ihraççı talebi üzerine ara dönem finansal tablolar üzerinden ihraç limiti hesaplanması ve niteliği Tebliğ Taslağında belirtilmiş olan ihraççıların kredi derecelendirme notuna göre ihraç limitlerinde artış yapılmasının düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca paya dönüştürülebilir tahvillerde şartlı sermaye artırımı prosedürünün kullanılabilmesi düzenlendiği ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilecek sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin düzenlemeler yapıldığı da belirtildi.

-Nominal değerin altında hisse ihracı yapılabilecek-

Yapılan açıklamada, Payların İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağında temel olarak; Halka açık ortaklıklarca nominal değerin altında yapılacak pay ihraçlarına ilişkin esaslar ile sermaye azaltımı prosedürüne ilişkin esasların belirlendiği ve şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin esasların belirlendiği kaydedildi.

Halka arz ile ilgili giderlerin paylaşım esaslarının düzenlendiği belirtilen açıklamada Kurulun 12.02.2013 tarih ve 2013/5 sayılı Bülteninde yer alan ve payların ilk halka arzı ile payları Borsada işlem gören ortaklıkların bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında uygulanacak kuralların da Tebliğ Taslağına alındığı ifade edildi.

-Gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmesi zorunlu hale getirildi-

''Gayrimenkul Sertifikalarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı''nda ise temel olarak; Gayrimenkul sertifikalarının, halka arzın yanı sıra nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihracına imkan tanındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Gayrimenkul sertifikalarına ilişkin asli ve tali edimlerin banka garantisi altında veya garantisiz olarak gerçekleştirilebileceği iki farklı ihraç tipi düzenlenmiştir.Gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem görmesi zorunlu hale getirilmiştir. Adi ortaklık statüsündeki ortak girişimlerin anonim şirket niteliğini haiz ortaklarının ihraççı olabilmelerine imkan tanınmıştır.

Proje bazında gayrimenkul sertifikası ihraç limiti tanımlanmıştır. İhraç gelirinin inşaat ilerleme esasına göre ihraççıya aktarılması esası getirilmiştir. Gayrimenkul sertifikası ihracı sürecinde belirli aşamalarda değerleme, fizibilite ve inşaat ilerleme raporlarının hazırlanması öngörülmüştür.''

Yapılan açıklamada tebliğ taslaklarının ilgili tüm kişi ve kuruluşların görüş ve önerilerini 22 Mart 2013 tarihine kadar sırasıyla ''ofdborclanma@spk.gov.tr'', ''ofdpay@spk.gov.tr'' veya ''ofdgayrimenkul@spk.gov.tr'' e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecekleri ifade edildi.

AA