Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB), Rekabet Kurulu'nun, 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında rekabeti ihlal ettiğine ilişkin kararının, bankalarda üzüntü, şaşkınlık ve hayal kırıklığı ile karşılandığını bildirdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 12 bankaya ceza vermesinin Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından tepkiyle karşılandığı belirtildi. 

''Verilen kararın gerçekleri yansıtmadığı ve adaletsiz olduğu'' iddia edilen açıklamada, ''Rekabet Kurulu'nun, 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında rekabeti ihlal ettiğine ilişkin kararı, ülkemizin, rekabetin en yoğun yaşandığı ve en şeffaf sektöründe faaliyet gösteren bankalarımızda üzüntü, şaşkınlık ve hayal kırıklığı ile karşılanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün, özel düzenlemeleri olan ve çok sayıda kamu kurumu tarafından denetlenen her faaliyeti kayıtlı, düzenli ve kontrole tabi bir sektör olduğu, geniş kitlelerle muhatap olduğu ve ekonomide merkezi bir role sahip olduğu kaydedildi.

Sektörün, yapısı gereği yüksek rekabet altında çalıştığı vurgulanan açıklamada, ''Rekabet Kurulu'nun kararı sektörün bu farklı yapısını hiç göz önüne almamıştır. Oysa bankacılıkta rekabet ihlali gibi nazik ve karmaşık bir konuda son derece hassas davranılması, bankacılık sektörünün düzenleyicisi ve denetleyicisi olan uzman kurumlar ile yakın ve konuya açıklık getirici işbirliği yapılması, sektörün özellikleri ile bu sektörden hizmet alanların davranış biçimlerinin tam olarak değerlendirilmesi beklenirdi'' görüşü dile getirildi.

-''Delil niteliği tartışmalı yazışmalar...''

Soruşturma ve karar aşamasında, bankaların işleyişinin ve özelliklerinin daha iyi anlaşılması için yeterli analizin yapılmadığının, ilgili uzman kurumların görüş ve önerilerinin yeterince dikkate alınmadığının anlaşıldığı savunulan açıklamada, ''Kararın temelini teşkil ettiği ileri sürülen, aslında delil niteliği tartışmalı yazışmalar, iktisadi hiçbir neden ve sonuçla da ilişkilendirilmediğinden ikna gücünden yoksundur. Var olduğu iddia edilen anlaşmaları, iktisadi gerçekler doğrulamamaktadır'' denildi.

-''Karar, bankalar tarafından yargıya götürülecek''

Mevduat ve kredi fiyatlamasında her zaman çok yoğun bir rekabet yaşandığı halde, bu alanlarda rekabetin sınırlandığı yönündeki kararın, bankacılık sektörünün yapısını anlamaktan çok uzak olduğu ve sektörün itibarını yok yere zedelediği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Rekabet Kurulu'nun kararı, gerçekleri yansıtmaktan uzak, tutarsız, hukuki dayanakları açısından adaletsizdir ve bu haliyle sektörde güvensizlik yaratmıştır. Bankacılığın itibarına zarar veren ve bankalar tarafından yargıya da götürülecek olan, henüz kesinleşmemiş bu idari kararın, yargı denetimi aşamasında, her yönüyle, geniş bir şekilde tekrar değerlendirileceğine inanılmaktadır. 

Ayrıca sektör gerçeklerini yansıtmaktan uzak ve bu yüzden de temelden adaletsiz olan böylesi bir durumla bir daha karşılaşmamak amacıyla, ilgili mevzuatın, sektörün özelliklerini dikkate alır biçimde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, ilgili kurum ve kuruluşların da gözetiminde, mevzuatın yeniden düzenlenmesi için getirilecek öneriler üzerinde sektörün çalışmalara başlaması, TBB'nin gündemine alınmıştır.''