Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün yaptığı açıklamada, finans piyasası koşullarında son dönemde görülen toparlanmayı, reel ekonominin şimdye dek yakalayamadığını kaydetti. Açıklamada, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde, Euro Bölgesi ve ABD'de, 2009 resesyonundan bu yana en zayıf gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinin görülürken, riskli varlıklardaki spreadlerin daraldığını ve bazı büyük hisse senedi piyasalarının tarihi zirvelerinin yakınlarında olduğu vurgulandı. Fitch, bugün açıkladığı çeyrek dönemlik Küresel Ekonomik Görünün raporunda, küresel ekonominin 2013 yılında yüzde 2.2 ve 2014'te yüzde 2.8 büyüyeceği tahmininde bulundu. Önceki rapoda bu tahminler sırasıyla yüzde 2.4 ve yüzde 2.9 seviyelerindeydi.

Fitch, büyük gelişmiş ekonomilerin 2013 yılında yalnızca yüzde 1.0 ve 2014 yılında yalnızca ılımlı ve kademeli bir yükselişle yüzde 1.9 büyüyeceğini tahmin etti.

Fitch'in Ülke takımı direktörü Gergely Kiss, "Küresel ekonomi ABD'deki mali uçurum, Euro Bölgesi'ndeki bozulma ve Çin'deki sert inişe ilişkin kuyruk risklerinin azalmasından ve aşırı gevşek para politikalarının desteklediği, çeşitli büyük gelişmiş ülkelerdeki özel sektör yeniden dengelenmesi ile görülen kademeli iyileşmeden faydalanmalı," dedi ve "Ancak, birçok ülkedeki zayıf iş dünyası ve Tüketici Güveni, yüksek borç yükü ve süregelen mali konsolidasyon toparlanma üzerinde yük oluşturacak," değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre, ABD'de, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde beklenmedik şekilde zayıf çıkan GSYİH, temel olarak, federal harcamalardaki keskin düşüş ve stoklardaki azalma gibi geçici etkilerden kaynaklandı. Ancak istihdam ve konut piyasalarındaki iyileşmelerin daha güçlü bir toparlanma için temel oluşturulduğuna dikkat çekildi. Fitch, ABD'nin 2013 yılı büyüme tahminini, 2012 yılının dördüncü çeyreğindeki negatif baz etkisinden ve harcama kısıntılarından dolayı yüzde 2.3'ten yüzde 1.9'a revize etti ve 2014 yılı büyüme tahminini değiştirmeyerek yüzde 2.8'de bıraktı.

Fitch'in raporunda, Euro Bölgesi resesyonunun, çevre ülkelerdeki tansiyonun kayda değer bir şekilde azalmasına karşın, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüzde 0.6 daralma ile birlikte derinleştiği belirtildi. Almanya'nın da içinde çekirdek ülkelerin de üretimdeki düşüşten olumsuz etkilendiği belirtildi. Fitch, mali kemer sıkmadaki hızın gevşemesi ve finansal stresin azalmasının desteği ile, 2013 yılının ortalarından itibaren yavaş ve düzensiz bir toparlanma beklediğini kaydetti. Ancak artan borç yüklserinin, yapısal katılıkların ve yüksek işsizliğin, toparlanmanın hızını olumsuz etkileyeceği ve aşağı yönlü riskler oluşturacağına da dikkat çekildi. Fitch Euro Bölgesi 2013 ve 2014 yıllarının her ikisi için de tahminlerini aşağı yönde revize etti ve 2013 yılı için yüzde 0.5 küçülme öngördüğünü ve 2014 yılı için yüzde 1 büyüme beklediğini kaydetti. Fitch işsizlik oranının ise 2014 yılına kadar yüzde 12'nin üzerinde kalacağını öngördü.

Fitch Japonya ekonomisi konusunda, "Abenomi" olarak adlandırılan yeni reflasyon stratejisinden dolayı, kısa vadede daha iyimser. Yeni enflasyon hedefi tarafından yönlendirilen parasal gevşeme, ek bütçeye yerleştirilen mali teşvikler ve yendeki güçlü değer kaybı, Fitch'e göre, GSYİH'yi 2013 yılında yüzde 1.9 büyütecek. Nihayetinde, yeni para politikası rejiminin başarısının, yen, enflasyon bekleyişleri ve tahvil faizleri üzerindeki etkisine bağlı olacağı belirtildi.

Fitch, gelişen piyasaların, büyük gelişmiş ekonomileri geride bırakacağını, ancak gelişmekte olan ülkelerin bazılarının büyüme ve yeniden dengelenme zorlukları ile karşı karşıya olduğunu kaydetti. Raporda, son verilerin, Çin'in sert inişten kaçınacağı yolundaki görüşünü teyit ettiği vurgulandı. Fitch, Çin'in büyüme tahminini, enflasyonsuz trend büyümesine paralel olarak, 2013 yılı için yüzde 8.0 ve bir sonraki yıl için yüzde 7.5 olarak devam ettirdi. Fitch, Brezilya ve Hindistan'da, büyümenin 2012 yılın dönemsel diplerinden hızlanma göstereceğini kaydetti, ancak 2013 yılı büyüme tahminlerini, bu iki ülke için sırasıya yüzde 3 ile yüzde 6'ya düşürdüğünü belirtti. Raporda, Rusya'nın büyümesinin, 2014 yılında yüzde 3.72ye hızlanmadan önce, 2013 yılında yüzde 3.2'ye (son 15 yılın en yavaş ikinci büyümesi) yavaşlayacağı öngörüsünde bulunuldu.