Advertisement

IMF tarafından yayınlanan ''Avrupa Birliği Finansal İstikrar Değerlendirmesi'' raporunda, AB ülkelerinin ve karar alıcı mercilerin krizde finansal istikrarın yeniden kazanılması yönünde önemli adımlar artmasına karşın, alınan mesafenin yeterli olmadığını, daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtildi.

Raporda, AB'nin devam eden finansal krizin önüne geçebilmek için ciddi adımlar attığı vurgulanırken, ''Bankaların bilançolarını düzeltmesi, bozulan varlıklara da yönelecek şekilde, hızlı ve sürdürülebilir Ortak Denetim Mekanizması ve Bankacılık Birliği konusunda ilerleme kaydedilmesi, daha güçlü bir AB finansal denetim çerçevesinin oluşturulması, öncelikler ve atılması gerekli adımlar arasında yer almaktadır'' ifadesi kullanıldı.

Geçen Aralık ayında Euro Bölgesi'nde, Euro Bölgesi üyesi olmayan ülkelerin de katılımına açık Ortak Denetim Mekanizması'nın (SSM) oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığı anımsatılan raporda, ''Avrupa'da finansal krize ilişkin çok şey yapıldı. Düşük kaldıraçlamayla olmasına rağmen, bankalar sermaye yeterlilik rasyolarını artırdılar. Konvansiyonel olmayan bir takım parasal operasyonlarla likidite artırılırken, güvenlik duvarı da devreye sokuldu. Bankaların denetimi geliştirildi. Finansal istikrara yönelik koordineli stres testlerini de içeren yeni bazı araçlar devreye girdi. Fakat bunlara rağmen, finansal istikrar halen kırılganlığının korumaya devam ediyor'' denildi.

Raporda, AB ülkelerine ilişkin Finansal Sektör Değerlendirme Programı'nın (FSAP) sonuçlarının; toptan finansman piyasasında stres ve bozulma, ülke borçlarına ilişkin piyasa güveninin kaybolması, varlık fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin artması ve büyümenin aşağı yönlü şoklara maruz kalması gibi kırılganlıklara işaret ettiği vurgulandı.

AB karar alıcılarına ve finansal denetim kuruluşlarına daha etkin ve hızlı kararlar alma çağrısında bulunulan IMF raporunda, şu tavsiyeler yer aldı:

''Bu kırılganlıklar denetim ve politika belirsizliği gibi büyük oranda bankacılık sektöründe yoğunlaşmasından sebebiyle şiddetlendi. Politika çerçevesindeki belli başlı boşlukların halen doldurulması gerekiyor. Piyasa güvenindeki kazanımları güçlendirmek ve krizi sonlandırmak için yakın zamanda daha kuvvetli eylemlerin uygulanması gerekli.''

-''AB'nin finansal gözetim yapısını güçlendirmesi gerekli''-

IMF raporunda, AB üyesi ülkelerin finansal istikrarı sağlamak için bankaların bilanço dengelerini düzeltmeleri gerektiği belirtilirken, AB karar alıcılarına ve kurumlarına bankaların güçlü sermaye tamponları oluşturma yolunda ilerlemesini garanti altına almaları çağrısında bulunuldu.

''(Güçlü sermaye tamponları oluşturma yolundaki) süreci güçlendirmek için, ulusal otoriteler tarafından seçici varlık kalite değerlendirmeleri uygulanmalı ve süreç AB seviyesinde koordine edilmeli'' denilen raporda, ortak bankalar birliğinin oluşturulması için bir adım sayılacak Ortak Denetim Mekanizması'nın (SSM) etkili hale gelmesini sağlamaya yönelik hızlı ve sürdürülebilir gelişme kaydedilmesi gerekiyor'' ifadesi kullanıldı.

Böyle bir gelişme kaydedilmesinin, Euro Bölgesi'nde devam etmekte olan finansal istikrarın; dayanak noktası, çıpa oluşturması açısından son derece gerekli olduğu ifade edilen raporda, ESM'in bankaların sermaye yapılarını direk olarak yeniden düzenleme rolünü üstlenmesi için, gerekli şekil üzerinde bir anlaşmaya hızlı bir şekilde varılması gerektiğini belirtildi.

Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerin finansal kurumları arasında daha direk ve hızlı bir kooridnasyon oluşturulması önerilen bulunulan raporda, ''Avrupa Birliği'nin finansal gözetim yapısını güçlendirmesi gerekli'' denildi.

IMF raporunda önümüzdeki dönemde uygulanması gerekli görülen tavsiyeler de şu şekilde sıralandı:

''Birlik içerisinde kriz yönetimi, mevduat sigortası, denetim ve çözüm mekanizmalarının sağlanması ve ortak bir koruma duvarının oluşturulması için birliğin finansal istikrarı içerecek şekilde geniş bir şekilde tam anlamıyla sahiplenilmesi gerekiyor. şokları engellemek ve oluşacak şoklara direnmesi için özellikle parasal birliğin güçlendirilmesi gerekli.''

Avrupa Denetim Otoritesi'nin (European Supervisory Authority - ESA) ve Avrupa Sistematik Risk Dairesi'nin (ESRB) daha çok güçlendirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, şu önerilerde bulundu:

''Avrupa Birliği'nin sistematik risk gözlemcisi ESRB, makro ihtiyati araç takımı oluşturmalı, sadece yukarı yönlü değil, döngüsel aşağı yönlüğü makro ihtiyati etkileri analiz etmeli ve Avrupa Birliği içerisinde farklı ülkelerde finans sektörü içerisinde, tutarlı makro ihtiyati politikaların uygulandığından emin olmalı. Ülke bazında potansiyel çelişkilerin ortadan kaldırılması için yönetim anlaşmalarının gerçekleştirilmesi gerekli. Avrupa Komisyonu tarafından sermeye yeterliliklerinin, mevduat garanti planı (Deposit Guarantee Scheme) ve sigorta denetim çerçevesi uyumlu hale getirilmesi ve çözümlenmesi için yapılan önerilerin acilen uygulanması gerekiyor.''