Advertisement

Sanatçı Cem Yılmaz, cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından ''Türkiye'de baba olmak, babaların rolü'' konularının ele alınacağı panelde, babalık tecrübelerini anlatacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından düzenlenen ''Türkiye'de Baba Olmak: Cinsiyet Eşitliğinde Sorumluluklar, Haklar ve Çözümler'' konulu paneli 28 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin birey ve baba olarak rolü, önemi konularında kamuoyunda bilinci oluşturmak istenen panelin birinci oturumda, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda erkeklerin toplumda ve aile içinde var olan durumları irdelenecek.

Türkiye'de kadın ve erkeğe toplumun biçtiği rollerin yanı sıra oluşturulan kalıplar ve bunların cinsiyet eşitsizliği açısından yarattığı sonuçlar konuşulacak.

Panele toplum tarafından örnek alınan kişiler konuşmacı olacak. Bunlar bir yandan mevcut durumu değerlendirecek diğer yandan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönündeki çabalara erkeklerin de katılmaları konusunda yönlendirici mesajlar verecek.

İkinci oturumda ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kadınlar aleyhine var olan durumun düzeltilmesi, kadınların güçlenmesi ve aile içi demokratik ilişkilerin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği konuşulacak.

Bu konuda erkeklere düşen rollerin ve sorumlulukların neler olduğu tartışılacak. Ayrıca gelecek 10 yıllık süreçte yapılması gerekenlere yönelik öneriler ortaya konulacak.

Birinci oturum, ''Cinsiyet Eşitliğinde Babalık ve Erkeklik Rolleri'' panelinin moderatörlüğünü gazeteci Ahu Özyurt yapacak. Oturuma, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Borusan Holding Üst Yöneticisi Agah Uğur ve sanatçı Cem Yılmaz konuşmacı olarak katılacak.