Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arzda yatırımcıyı yanıltıcı bilgi verdikleri gerekçesiyle Utopya Turizm ve Galata Yatırım AŞ yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

SPK haftalık bülteninde, Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret AŞ halka arz izahnamesinde, halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının değerini ve/veya yatırımcıların kararlarını etkileyecek şekilde Malltepe Park AVM'ye ilişkin eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği ve rapor hazırlandığı, fiyat tespit raporunun şirketin gelirlerini ve değerini yüksek gösterecek şekilde hazırlandığı ve şirketin gerçek değerini doğru ve dürüst bir şekilde yansıtmadığı ve bu çerçevede piyasa dolandırıcılığı suçunun işlenmesi nedeniyle, izahnamenin tamamından sorumlu olan şirket Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Dursun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşegül Dursun Karaca ile Galata Yatırım AŞ Genel Müdürü Hakan Demirbilek ve Genel Müdür Yardımcısı Ataer Ekener ve fiyat tespit raporunu hazırlayan Araştırma Sorumlusu Yunus Polat Yaman hakkında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 47/1/A-3 maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddeleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Kurul ayrıca şirketin 7 Şubat 2011 tarihinde KAP'ta ilan edilen halka arz izahnamesinde yer alan bilgilerin yanıltıcı olması ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmaması nedeniyle (varsa) zarar eden yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, ihraççılar Utopya Turizm AŞ ile Zekai Dursun aleyhine ve ihraççılardan tahsil edilemeyen zararlar için ise Galata Yatırım AŞ aleyhine dava açabilecekleri hususunun kamuya duyurulmasına ve bu hususta şirket ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Utopya Turizm AŞ'den istenmesine karar verdi.

Kurul, Galata Yatırım AŞ ile ilgili olarak da halka arza aracılık faaliyetlerinin karar tarihinden itibaren 6 ay süreliğine geçici olarak durdurulmasına ve Genel Müdür Hakan Demirbilek, Genel Müdür Yardımcısı Ataer Ekener ile Araştırma Sorumlusu Yunus Polat Yaman'ın karar tarihinden itibaren 6 ay süreliğine imza yetkilerinin kaldırılmasına da karar verdi.

AA