Advertisement

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 2012 yılı sonu itibarıyla 336,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı yüzde 67,1, kamu kesimi borçlarının payı ise yüzde 30,6 oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı dördüncü çeyrek Türkiye brüt dış borç stoku geçici verileri ile Türkiye net dış borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye brüt dış borç stoku, 2012 yılı dördüncü çeyreği sonu itibarıyla 336,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı yüzde 67,1 ile 226 milyar dolar, kamu kesimi borçlarının payı yüzde 30,6 ile 103,1 milyar dolar oldu. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 7,7 milyar dolarla yüzde 2,3'ünü oluşturdu.

Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluştu. Merkezi yönetim dış borç stoku, 2012 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 81,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın 51,2 milyar dolar tutarındaki kısmı, uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2012 dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 21,4 milyar dolar oldu.

Özel sektör dış borçlarında ise kısa vadeli özel sektör dış borçları, 2012 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla 88,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 57,2 milyar dolar oldu.

Özel sektörün 2012 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları 137,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, finansal olmayan kuruluşlar 84,1 milyar dolarla uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük payı aldı.

TCMB uzun vadeli dış borçları, 2012 yılı dördüncü çeyreğinde 6,6 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 1,1 milyar ABD dolar tutarında gerçekleşti.

Dış borç istatistiklerinde büyüklüklerin dolar cinsinden ifade edilmesi uluslararası bir standartken, bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, 2012 yılı Eylül–Aralık döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında artış gösterdi.

Diğer yandan, Türkiye'nin 2012 yılı sonu itibarıyla net dış borç stoku 189,4 milyar dolar olurken, bankacılık sektörü hariç dış borç stoku 215 milyar 680 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA