Advertisement

Sermaye Piyasası mart ayı beklenti anketine göre, katılımcıların yüzde 29'u BIST-100 endeksine ilişkin olarak nisan ayında endekste artış bekliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), mart ayı Sermaye Piyasası beklenti anketi yayınlandı. 255 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan ankette gösterge bono faizine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 75 ile çoğunluğu nisan ayında değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık beklentilerde söz konusu oran sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 41'e geriledi. 

Aylık beklentilerde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 12 olarak gerçekleşirken, altı aylık ve yıllık beklentilerde aynı yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 38'e yükseldi.

Nisan ayında katılımcıların yüzde 65 ile çoğunluğu ABD dolarına ilişkin olarak değişim beklemezken, düşüş bekleyen katılımcıların oranı yüzde 6, artış bekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 28 olarak gerçekleşti. Altı aylık dönemde değişim beklemeyen katılımcıların oranı yüzde 47'ye gerilerken, artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 40, yıllık dönemde ise baskın görüş yüzde 47 ile ABD dolarında artış yaşanacağı doğrultusunda oldu.

Katılımcıların yüzde 69'u nisan ayında,  yüzde 50'si önümüzdeki altı ay, yüzde 41'i ise önümüzdeki bir yılda euroda değişim beklemezken, aylık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Altı aylık ve yıllık dönemlerde aynı yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 40'a yükseldi.

Katılımcıların yüzde 58'i BIST-100 endeksine ilişkin olarak nisan ayında değişim beklemezken, yüzde 29'u artış beklemektedir. Altı aylık ve yıllık dönemler için ise artış beklentisine sahip katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 55'e ulaştı. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, aylık beklentilerde artış beklentisine sahip katılımcıların oranının arttığı, düşüş bekleyenlerin oranının ise yüzde 27'den yüzde 13'e gerilediği gözlendi.

Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 65'i nisan ayında değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış beklentisi ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcılar sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 72 ile çoğunluğu oluşturdu.