Advertisement

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Slovenya üzerine hazırladığı bir raporunda ülkenin "derin bir resesyonda" olduğunun altını çizdi.

OECD aynı zamanda Slovenya'nın "ciddi bir bankacılık krizi" ile karşı karşıya olduğunu ve bunun hem reform eksiklikleri hem de Euro Bölgesi borç krizinden kaynaklandığını belirtti.

Raporda "Her ne kadar 2012 ve 2013 yılının başında bazı reformlar yapılmış olsa da daha uzun süreli bir ekonomik düşüşü engellemek ve piyasalara girişi sağlayabilmek için daha geniş kapsamlı ilave reformlara ihtiyaç var" denildi.

Örgüt sosyal harcamalarda yeniden düzenlemeye gidilmesinin mali istikrar hedefini tutturmada yardımcı olacağını belirtti, krizin başlangıcından bu yana büyüme potansiyelinin "gözle görülür derecede" düştüğünün altını çizdi.