Advertisement

Dünya Ekonomik Görünümü raporunu yayınlayan IMF, merkez bankaları, zorluklara karşı hareket etme baskısı altında olmadığı sürece gelişmiş ülkelerin büyümeyi desteklemek üzere uyguladığı parasal genişleme hamlelerinin enflasyonu tetiklemeyeceğini söyledi.

IMF, görünüm raporunun bölümlerinden birinde, enflasyonun, eskiye kıyasla işsizlikteki dalgalanmalara karşı daha tepkisiz hâle geldiğini ve enflasyon beklentilerinin de oynaklığının azaldığını savundu.

Raporun "Isırmayan köpek: Enflasyon susturuldu mu, yoksa yalnızca uyuyor mu?" başlığı taşıyan bölümünde IMF ekonomistleri, "Enflasyon beklentileri demirlendiği sürece, yüksek enflasyon korkularının, para politikası yetkililerini yüksek ölçekli genişlemeci para politikalardan alıkoymamasının gerektiğini" vurguladı.

Gelişmiş ekonomilerdeki borçlanma maliyetleri rekor düşük düzeylelrde seyrediyor. Japonya Merkez Bankası geçtiğimiz hafta rekor düzeyde parasal genişleme uygulayarak, dünyanın en büyük 4 gelişmiş piyasa yetkililerini büyümeyi destekleme çabalarını aynı sayfaya getirdi.