Advertisement

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2013 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada ise sanayinin alt sektörleri incelendiğinde mart ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

Sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış olarak bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarken, ana sanayi gruplarındaki en yüksek artış yüzde 3,7 ile dayanıksız tüketim malı imalatında görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010=100 temel yıllı Sanayi Üretim Endeksi Mart 2013 verilerini açıkladı.

Ana sanayi gruplarına bakıldığında, 2013 Mart'ta takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre, ara malı imalatı yüzde 3,2, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 3,7, sermaye malı imalatı yüzde 2,1, dayanıklı tüketim malı imalatı da yüzde 2,1 artarken, enerji imalatı ise yüzde 6,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayinde en fazla azalış bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı mart ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 16,7 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 8,8 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, yüzde 8,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayinde en yüksek artış ise mobilya imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17,0 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 2,9 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), yüzde 2,6 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı takip etti.

-Üretim verileri-

TÜİK verilerine göre 2013 Mart ayında 2010=100 temel yıllı sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

AYLAR            2009       2010    2011     2012    2013

Ocak             -21,0        14,0     19,1       1,6       2,0
Şubat           -21,3        16,0     14,4        2,5      4,3
Mart             -20,5        18,8      11,9       3,7       1,4
Nisan           -18,6        17,2        9,7       4,0
Mayıs           -14,2        14,7        8,6        5,7
Haziran        -11,8        10,0      10,0        2,1
Temmuz         -9,4          9,5        8,4        3,3
Ağustos         -9,0         12,5       8,1        0,5
Eylül              -7,7           9,9       8,3        3,5
Ekim              -1,1           8,3     10,4        0,8
Kasım             4,8           6,5       7,0        3,8
Aralık              5,5         14,8       3,8       -1,8
YILLIK          -10,4         12,4       9,7        2,5

2012 ve 2013 yılları mart ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:

İktisadi
Faaliyet
Kolları                                                       2012            2013

Toplam sanayi                                            3,7              1,4
-Madencilik ve
Taşocakçılığı                                               9,3             -2,6
-İmalat sanayi                                            2,7              2,5
Elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı                                                  7,9             -4,0

İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2012 ve 2013 yılları mart ayı verileri de şöyle:

İktisadi
Faaliyet
Kolları                                                                2012         2013

İmalat sanayi                                                      2,7            2,5
-Gıda ürünleri imalatı                                           8,3            1,1
İçeceklerin imalatı                                              13,7            0,5
Tütün ürün. imalatı                                             28,7        -11,2
-Tekstil ürün. imalatı                                            3,3            4,6
-Giyim eşy. imalatı                                                5,9           9,5
-Deri imalatı                                                        -4,1           1,3
-Ağaç ve ağaç ve mant. im.                                -0,2          21,0
-Kağıt ürünleri imalatı                                          3,5            2,6
-Kayıtlı medyanın basılması                                -9,4            5,2
-Kok kömürü ve rafine edilmiş
petrol ürünleri imalatı                                          3,6         -22,6
-Kimyasal imalatı                                                 1,4            7,5
-Eczacılık imalatı                                                   2,9          -7,9
-Plastik ürünleri imalatı                                       -0,8           2,1
-Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı                                                  -1,7           6,6
-Ana metal sanayi                                                6,5           6,8
-Fabrikasyon metal ürünleri im.                            5,5           0,2
-Bilgisayar imalatı                                               33,0        -36,5
-Elektrikli teçh. imalatı                                           2,1           6,4
-Başka yerlerde sınıflandırıl.
makine ve ekipman imalatı                                  12,9         -1,7
-Motorlu kara taşıtı...imalatı                                 -8,8          3,3
Diğer ulaşım araç. imalatı                                   -12,6        10,7
-Mobilya imalatı                                                    -3,9          6,8
-Diğer imalatlar                                                   -10,7       12,2
-Makine ekip. kuru. ve onarımı                             -6,3         -9,3