Advertisement

İhracat birim değer endeksi, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 artarken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 2,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı.

Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2010=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 0,02 artış gösterdi. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 2,3 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda ihracat birim değer endeksi, yakıtlarda yüzde 10,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 ve imalat (gıda içecek tütün hariç) sanayi ürünlerinde yüzde 1,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 9,2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2, yakıtlarda yüzde 6,4 azaldı.

-İhracat miktar endeksi yüzde 0,3 azaldı-

İthalat miktar endeksi, mart ayında 2012 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artış gösterirken, ihracat miktar endeksinde ise aynı dönemde yüzde 0,3 azalma görüldü.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi yüzde 3,7, ithalat miktar endeksi yüzde 4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5, ithalat miktar endeksi yüzde 1,5 düştü.

Ana ürün grupları itibariyle ihracat miktar endeksi, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 2,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,6, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi ürünlerinde yüzde 0,8 artış gösterirken, yakıtlarda yüzde 21,7 azalış kaydetti.

Ana sektörlere göre ithalat miktar endeksi ise gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 30,9, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi ürünlerinde yüzde 1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4, yakıtlarda yüzde 14,9 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret hadleri, geçen yıl mart ayında 95,4 iken, bu yılın aynı ayında 97,7 olarak gerçekleşti. Birinci çeyrekte dış ticaret haddi 98,1 oldu.

-Ocak-mart dönemi-

Yılın ilk çeyreği açısından bakıldığında, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 arttı. Endeks, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayinde yüzde 1,9 artarken, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 0,7, yakıtlarda yüzde 4,6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Endeks, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 11,4, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayinde yüzde 1,9, artış kaydederken,hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,5, yakıtlarda yüzde 3,3 azalış gösterdi.

İhracat miktar endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 8,7, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,3, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayinde yüzde 3,2 artarken, yakıtlarda yüzde 16,5 düştü.

İthalat miktar endeksi de söz konusu dönemde yüzde 5,1 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 10,2, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayinde yüzde 5,7 artış kaydederken, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9, yakıtlarda yüzde 6,7 gerileme gösterdi.

AA