Advertisement

Şimşek: Varlık barışı son fırsat

Şimşek: Varlık barışı son fırsat

Şimşek, "Özellikle dışarıda kaynaklarını kayıt dışı tutanlar açısından söylüyorum. Vergilendirilmişse sorun yok" dedi

24 Mayıs 2013 Cuma, 12:38 Güncelleme: 24 Mayıs 2013 Cuma, 14:32

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Vergiden Sorumlu Komisyon Üyesi Algirdas Semeta'nın, son açıklamasında vergi cennetlerinden dolayı AB'nin uğradığı vergi kayıp ve kaçağının yıllık 1 trilyon dolar olduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, "Sadece AB için 1 trilyon dolarlık vergi kaybından söz ediliyor olması hakikaten bu alanlarda iş birliğinin, birlikte çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu göstermektedir" dedi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Vergisel Bilgilerin Değişiminde ve Çok Uluslu Şirketlerin Vergisel Uyumunda Teknolojiden Yararlanılmasında Güncel Gelişmeler" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, vergi cennetlerinin yarattığı zararlı vergi rekabeti problemiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Bu problemin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret eden Şimşek, şunları anlattı:

"Gerçi son yıllarda özellikle G20 ve OECD bünyesindeki bir takım inisiyatiflerle, Avrupa Komisyonu'nun çabalarıyla, ki biz bu çabaları güçlü bir şekilde destekliyoruz, vergi cennetleri üzerinde çok büyük bir baskı var. Özellikle bilgi değişimi, şeffaflaşma anlamında önemli mesafeler katediyoruz. Ama bu husus hala önemli. AB Vergiden Sorumlu Komisyon Üyesi Algirdas Semeta, en son açıklamasında vergi cennetlerinden dolayı, AB'nin uğradığı vergi kayıp ve kaçağının yıllık 1 trilyon dolar olduğunu ifade etti."

Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerde uluslararası yardım kuruluşlarından birinin de vergi cennetlerinde tutulan parayı 18,5 trilyon dolar olarak açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bunlar çok ciddi rakamlar, özellikle bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çok ciddi bir kamu borç sorunuyla, kamu açıkları sorunuyla karşı karşıya olduğu bir dönemde bu kadar büyük bir kaynağın vergi cennetlerinde park edilmiş olması, sadece AB için 1 trilyon dolarlık vergi kaybından söz ediliyor olması hakikaten bu alanlarda iş birliğinin, birlikte çalışmanın, bugünkü konferansın ne kadar anlamlı olduğunu göstermektedir."

Vergi incelemelerinde bilgi değişim yöntemlerinden etkin şekilde yararlanmak istediklerinin altını çizen Şimşek, "Bu alanda uluslararası vergi kaçakçılığı, vergiden kaçırmanın merkezi konumunda olan vergi cennetleriyle mücadeleye özel önem veriyoruz. G20 üyesi olarak, OECD üyesi olarak alınan inisiyatiflerin çok güçlü destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye'ye yönelik yapılan not artırımlarına dikkati çekerek, "Bunda kamu maliye politikasının sağlıklı olması, kamu maliye alanında Türkiye'nin performansı ön plana çıkartılmıştır. Bu başarıda bu faktörün etkisi teyit edilmektedir" yorumunda bulundu.

Şimşek, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Vergisel Bilgilerin Değişiminde ve Çok Uluslu Şirketlerin Vergisel Uyumunda Teknolojiden Yararlanılmasında Güncel Gelişmeler" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, küresel krizin etkilerine değindi.

Krizin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu belirsizliklerin kısmen de olsa devam ettiğini hatırlatan Şimşek, ülkelerin krizin etkisinden tam olarak kurtulmuş olmadığını ifade etti.
Şimşek, küresel kriz ortamında Türkiye'de yaşanan gelişmelere değinerek şunları anlattı:

"Türkiye bu krize rağmen ekonomik performansını ve sosyal refahını bu dönemde artırmaya devam etmiştir. Güçlü makro ekonomik dengeleri sayesinde, Türkiye hem bölgesinde hem de dünyada önemli bir küresel aktör olma hedeflerine doğru hızla ilerlemekte."

Küresel krizin kalıcı bir tahribat yaşanmadan atlatılmasında ve kriz sonrası güçlü performansta ihtiyatlı maliye politikaların katkısının çok büyük olduğunu dile getiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu politikalar sayesinde Türkiye'nin makro ekonomik dengeleri sağlamlaştığı için Türkiye bu türden şokları, kalıcı tahribat yaşamadan atlatmıştır. Bu reformların yapılmasında katkısı olan ve bu politikaları hayata geçiren kamu maliyesi idaremizin etkisi büyüktür. Son 10 yıl içerisinde kamu maliyesi dengelerinde yadsınamaz bir iyileşme sağlandı. Türkiye 2002 yılında yaklaşık yüzde 11 olan genel devlet bütçe açığını bugün yüzde 1'ler civarına düşürmüştür. Bu sene hedefimiz yüzde 1 civarı ama muhtemelen performans ondan daha iyi olacak."

Şimşek, tüm dünyada kamu borçlarının milli gelire oranında çok büyük artışların yaşandığını hatırlatarak, "Türkiye son 10 yıl içinde, AB tanımıyla, kamu borç stokunun milli gelire oranını yüzde 74'ten yüzde 36 seviyesine indirerek 38 puanlık bir azalma sağlamayı başarmıştır. Hedefimiz önümüzdeki 2-3 yıl içinde yüzde 30'lara, hatta belki de yüzde 30'ların altına geriletmek" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunda yaptığı artışlara da değinerek, şunları söyledi:

"Son bir kaç gündür bazı kuruluşlar Türkiye'nin notunu artırdı. Bunda kamu maliye politikasının sağlıklı olması, kamu maliye alanında Türkiye'nin performansı ön plana çıkartılmıştır. Bu başarıda bu faktörün etkisi teyit edilmektedir. Kamu mali dengelerin düzeltilmesinde, ihtiyatlı mali politikaların yanı sıra, vergi denetiminde diğer alanlarda Maliye Bakanlığı'nda yaptığımız reformların katkısı büyüktür."

-"Kısa vadede vergi müfettişi sayımızı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz"-

Şimşek, vergi denetiminde yaptıkları reformlar hakkında katılımcıları bilgilendirerek, yapılan çalışmalar hakkında detayları paylaştı.

Reformların sadece kağıt üzerinde yapılmadığının altını çizen Şimşek, insan kaynakları, teknoloji gibi alanlarda da önemli adımlar atıldığına değinerek, "Vergi müfettiş sayımızı ciddi şekilde artırıyoruz. Son bir yıl içerisinde 800 arkadaşımız müfettiş olma hakkı kazanmıştır. Şu an 5 binin üzerinde vergi müfettişimiz var, kısa zaman içerisinde bu sayıyı 10 bine, orta vadede 12 bine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Şimşek, vergi denetimine getirdikleri standartlardan da bahsederek, denetimin subjektif olmaması gerektiğini, standartlarının olmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Vergi müfettişlerinin mesleki yeterlilik ve yetkinliklerinin objektif şekilde ölçülmesi için, performans değerlendirme sistemi getirdiklerini belirten Şimşek, "Bu kamuda bir ilk. Aslında çok tutucu olarak bilinen Maliye Bakanlığı şu anda bazı alanlarda, kamunun yani genel kamu uygulamalarında liderlik rolünü neredeyse üstlenmiş desem abartmış olmam" dedi.

Şimşek denetim kapasitesinin artırılmasının kayıt dışılıkla mücadeleyi artırdığına işaret ederek, denetimin sağlıklı ve etkin yapılmasının başarıda önemli rol oynadığını, vergi denetiminde Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

-"Türkiye kayıt dışı istihdamı yüzde 52 düzeyinden yüzde 36 düzeyine kadar indirdi"-

Son 10 yıl içinde Türkiye'nin kayıt dışı istihdamı yüzde 52 düzeyinden yüzde 36 düzeyine kadar indirdiğini, uluslararası çalışmaların da kayıt dışı ekonominin etkisinin azaldığını gösterdiğini belirten Şimşek, yurt dışında yapılan çalışmaların sonuçları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Mehmet Şimşek, sonuçlardaki iyileşmelere rağmen bunun yine de yeterli olmadığı ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye hızlı bir şekilde AB ortalamasını yakalamalı, yakalayacak. Daha sonra Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında en iyi uygulamalara sahip ülkeler grubunda yer almak istiyoruz. Ekonomik ve ticari yaşam artık ülke sınırlarının çok çok dışına taştı. Son yıllarda küreselleşme inanılmaz hızla arttı. 2002 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren küresel sermayeli şirket sayısı 5 bin 600 iken bu sene başı itibariyle bu rakam 33 bini aşmıştır. Ama Türkiye'nin performansı daha yeni yeni takdir edilmeye başlandı. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmayan şirketlerin CEO'ları, yönetim kurullarına hesap vermek zorunda kalacak."
Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların son yıllarda arttığını dile getiren Şimşek, aynı zamanda Türk firmalarının dışarıya yaptığı yatırımlarda da ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Küreselleşmenin vergi denetiminde sıkıntılar getirdiğini, bunları aşmanın tek taraflı politikalarla mümkün olmayacağını dile getiren Şimşek, her alanda olduğu gibi vergi gibi spesifik bir alanda da iş birliği içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

Vergi idarelerinin karşı karşıya kaldığı sorunlara da kısaca değinen Şimşek, ülkeler arasında ikili ve çok taraflı anlaşmaların artık kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Bakan Şimşek, geçtiğimiz günlerde Paris'te, 50 civarında ülkenin taraf olduğu vergi konularında denetimi de içeren karşılıklı idari yardım sözleşmesine mutabık kalındığı, fakat sonra sürecin yavaşladığını dile getirerek, söz konusu anlaşmanın hızlı bir şekilde Meclis'ten geçirilmesi için danışmanına talimat verdiğini anlattı.

Konuşmasının sonunda, bu sabaha doğru Meclis'ten geçen torba tasarı hakkında da kısa bilgi veren Şimşek, özellikle taşıtların vergilendirilmesinde ithalatçıların bir açık bulduklarını ve onu istismar ettiklerini, düzenlemeyle birlikte bunun da giderildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde ülkeler arasında otomatik veri değişimini içerecek yeni bir sisteme geçeceğiz. Vergilendirilmemiş kazanç söz konusuysa bu anlamda yaptığımız son düzenleme fırsat gibidir" dedi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın "vergi cenneti ülkelerin yarattığı zararlı vergi rekabeti ile mücadele" kapsamındaki uluslararası toplantının açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bu toplantının son dönemde gündeme gelen varlık barışı açısından önemli olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Birkaç yıldır OECD ve G20 bünyesinde vergi cennetlerine yönelik ciddi çalışma söz konusudur. Geldiğimiz noktada muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde ülkeler arasında otomatik veri değişimini içerecek yeni bir sisteme geçeceğiz. Birçok ülke ile bizim veri alışverişi yapmamıza imkan sağlayan anlaşmalar var.

Ama bunun bir adım ötesine geçme noktasındayız. Diyelim ki Türk vatandaşlarının, Türk şirketlerinin, diğer ülkelerdeki hesaplarına, ekonomik faaliyetlerine ilişkin bilgiler otomatik olarak bilgi değişimine doğru gidecek. Türkiye olarak biz bu tür adımları destekliyoruz.""

Varlık barışı belki de bu anlamda son bir fırsat" diyen Şimşek, "Özellikle dışarıda kaynaklarını kayıt dışı tutanlar açısından söylüyorum. Vergilendirilmişse sorun yok. Ama vergilendirilmemiş kazanç söz konusuysa bu anlamda yaptığımız son düzenleme fırsat gibidir. Çünkü Eylül ayında liderler düzeyindeki G20 zirvesinde bu otomatik bilgi değişimi muhtemelen kabul edilecek ve uygulamaya geçilmiş olacak" ifadelerini kullandı. Şimşek, birçok vergi cennetiyle tam bilgi değişimini içeren anlaşmalarının söz konusu olduğunu aktararak, "G20 ve OECD bünyesinde yapılan çalışmaları Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

-"Alkol tüketimini yasaklama gibi bir anlayışımız yok"-

Bir gazetecinin alkol ile düzenlemeleri de içeren yasa teklifinin Mecliste kabul edilmesine ilişkin sorusu üzerine Şimşek, şunları kaydetti:

"Alkol tüketiminin sınırlanmasından çok tanıtımı ve reklamının, özellikle de çocuklarımızın, gençlerimizin alkol tüketimi çabalarının sınırlanmasına ilişkindir. Bizim çıkan yasal düzenlemeyle alkol tüketimini yasaklama gibi bir anlayışımız olmaz. Biz herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Ancak bu son yapılan düzenleme alkol tüketimini etkilerse vergilerde tabii ki bir erozyon söz konusu olabilir ama bizim şu anda o yönde çalışmamız söz konusu değildir.
Önemli olan şu anda batının gelişmiş birçok ülkesinde olan bir takım düzenlemeleri, sınırlamaları kendi mevzuatımıza derç etmiş bulunuyoruz. Önemli olan alkolün tanıtımı ve reklamının sınırlanmasıdır."

Bakan Şimşek, bu konuda bir etki analizinin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Eğer talebe yansırsa o zaman bir vergi yansıması olur. Zaten bizim alkollü ürünlerden aldığımız ÖTV toplamı yaklaşık 4,6 milyar liradır. KDV ve kurumlar vergisi gibi hususları da dikkate alırsanız, bu rakam 8 milyar lira civarındadır. Şu an itibariyle bizim herhangi bir öngörümüz söz konusu değildir" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, "Kamunun kuracağını katılım bankalarının sermayesinin Hazine tarafından aktarılacağı" ifadesinin hatırlatılması üzerine Şimşek, "O yönde henüz somut olarak üzerinde çalıştığımız bir rakam yok. Henüz Maliye Bakanlığına bu yönde iletilmiş bir talep söz konusu değil" cevabını verdi.

AABU HABERE YORUM YAZ
 
25 Mayıs 2013 Cumartesi, 12:08 Misafir yurtiçinede vergi affı ve barışı istiyoruz
24 Mayıs 2013 Cuma, 16:09 Misafir içerdeki esnaf ve sanayıcıde vergıde af beklıyor . anayasada kı esitlik veya partımızın adındaki adalet nerede . yada bızım zengınler kadar degerımız yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 101.582 -0,98
USD/TRY 5,7020 -0,46
EUR/TRY 6,2974 -0,11
EUR/USD 1,1041 0,34
FAİZ 15,40 -0,19
ALTIN/ONS 1.503,86 0,36
BRENT 64,81 -6,10
© haberturk.com
Yukarı