Advertisement

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın 1. dönemine ilişkin ücretli çalışan istihdam etmenin işverene saat başı maliyetindeki değişimi ölçen "İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı.

Kazanç ve kazanç dışı işgücü maliyeti kalemlerinin tümündeki saatlik değişimi gösteren mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 2010 temel yıllı saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2013 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 arttı.

Endeks değerleri, sanayi sektöründe yüzde 2,4, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve hizmet sektöründe yüzde 8 yükseldi.

Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik değişimin göstergesi olan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 arttı.

Endeks değerlerindeki artış oranları, sanayi sektöründe yüzde 9,3, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve hizmet sektöründe yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

-Saatlik kazançta en yüksek artış bilgi ve iletişim sektöründe-

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 13,3 ile bilgi ve iletişim sektöründe oldu.

İşverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat başı değişimin göstergesi olan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8 yükseldi.

Endeks değerleri, sanayi sektöründe yüzde 0,2 düşerken, inşaat sektöründe yüzde 6,1, hizmet sektöründe ise yüzde 14 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre en yüksek artış yüzde 28,6 ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektöründe oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun üçer aylık dönemler itibariyle 2007 I. çeyreğinden itibaren 2008 temel yıllı olarak yayımladığı "İşgücü Maliyeti Endeksi" 2013 yılı 1. çeyreğinden itibaren veri kaynağında meydana gelen değişim ve yenileme nedeniyle 2010 temel yıllı olarak yayımlanmaya başlandı.

AA