Advertisement

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Nisan 2013 itibarıyla 1 trilyon 439 milyar 960 milyon lira oldu.

BDDK, Türk bankacılık sektörünün Nisan 2013 dönemine ilişkin konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Bankaların BDDK'nın veri tabanına gönderdikleri kesinleşmemiş geçici verilere göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Nisan 2013 itibarıyla 1 trilyon 439 milyar 960 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2012 yıl sonuna göre 69 milyar 270 milyon lira (yüzde 5,1) artış gösterdi.

Nisan 2013 itibarıyla krediler 848 milyar 261 milyon lira ve menkul değerler 266 milyar 43 milyon lira bakiye arz etti.

2012 yıl sonuna göre krediler yüzde 6,7, takipteki alacaklar brüt yüzde 12,2 artarken, menkul değerler ise yüzde 1,5 oranında azaldı.

Sektörün dönem net karı önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,2 (1 milyar 401 milyon lira) artışla Nisan 2013'te 9 milyar 79 milyon liraya ulaştı.

- Sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,3-

Son bir yıllık süreçte, sektörün aktif toplamındaki ve özkaynaklarındaki artış nedeniyle aktif karlılığı değişmezken, özkaynak karlılığı 0,7 puan azalarak Nisan 2013'te yüzde 15,8 seviyesinde gerçekleştir.

Diğer taraftan, Temmuz 2012'den itibaren Basel-II kriterleri esas alınarak hesaplanmaya başlanan sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise, bir yıllık dönemde 0,9 puan artarak Nisan 2013'te yüzde 17,3 seviyesine ulaştı.