Advertisement

Dünya Bankası, Türkiye'de büyümenin bu yıl yüzde 3,6, 2014 yılında yüzde 4,5, 2015 yılında da yüzde 4,7 olacağını öngördü.

Dünya Bankası Haziran 2013 ''Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'' yayımlandı.

Raporda, gelişmiş ülkelerdeki risklerin hafiflediği ve Avro Bölgesi'nde devam eden daralmaya rağmen büyümenin sabit olduğu belirtildi. Ancak, birçok orta gelirli ülkenin kısıtlı kapasitesi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki ilerlemenin ılımlı olacağı kaydedildi.

Rapora göre, küresel gayri safi hasılanın bu yıl yüzde 2,2 düzeyine genişlemesi, gelecek yıl yüzde 3, 2015 yılında da yüzde 3,3 olması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme bu yıl yüzde 5,1 olurken, 2014'te yüzde 5,6'ya, 2015'te de yüzde 5,7'ye yükselmesi öngörülüyor. Bölgelere göre bakıldığında da bu yıl büyümenin Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 7,3, Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 2,8, Latin Amerika ve Karayiplerde yüzde 3,3, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 2,5, Güney Asya'da yüzde 5,2 ve Sahra Altı Afrika'da yüzde 4,9 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanında yüksek gelir grubu ülkelerde, mali konsolidasyon, yüksek işsizlik oranları, tüketici ve iş dünyasının zayıf kalan güveni dolayısıyla büyümenin bu yıl yüzde 1,2 ile ılımlı düzeyde seyredeceği, gelecek yıl ise bu oranın yüzde 2, 2015 yılında da yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Ekonomik daralma nedeniyle Avro Bölgesi'ndeki büyümenin de bu yıl yüzde 0,6, gelecek yıl yüzde 0,9 ve 2015 yılında yüzde 1,5 düzeyinde olması bekleniyor.

Aylar süren daralmanın ardından küresel ticaretin de tekrar genişlediği ama ticaretin bu yıl sadece yüzde 4 genişlemesinin tahmin edildiği kaydedildi. Kriz sonrası dönemde göreceli zayıf kalan gelişmekte olan ülkelere brüt sermaye akışının da rekor seyivelere ulaştığı, bunun yanında gelişmekte olan ülkelerin uluslararası tahvillerinin de yine rekor düzeylere geldiği ifade edildi. Ancak buna rağmen sermaye akışının kriz öncesi dönemlerin çok altında kaldığı belirtildi.

-Türkiye-

Raporda, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika'da büyümenin arz darboğazı nedeniyle sekteye uğradığı ve arz tarafındaki reformlar tamamlanmadıkça bu ülkelerdeki büyümenin kriz öncesi seyiyelere ulaşmasının pek muhtemel görünmediği belirtildi. Türkiye, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika'da görece rahat politika duruşları ve bazılarındaki ısınma belirtilerine rağmen büyümenin kriz öncesi dönemin çok altında kaldığı ifade edildi.

Raporda, yine de büyümenin, Şili, Meksika ve Güney Afrika'da zayıflarken, Filipinler, Litvanya, Peru, Türkiye ve Ukrayna'da güçlendiği kaydedildi.

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2011'de yüzde 8,8, 2012 yılında yüzde 2,2 büyümesinin ardından, göreceli gevşek makroekonomik politikalar nedeniyle büyümenin bu yıl yüzde 3,6 düzeyine çıkacağını öngördü. Banka, geçen ocak ayındaki raporunda ise Türkiye'nin bu yılki büyüme oranını yüzde 4 olarak öngörmüştü. Bankaya göre, Türkiye'de büyüme, 2014 yılında yüzde 4,5, 2015 yılında da yüzde 4,7 düzeyinde olacak.

Türkiye'nin cari hesap açığının da 2013 yılında GSYİH'nın yüzde 6,9'u düzeyinde olması bekleniyor. Raporda, bu açığın 2014 yılında yüzde 7,1, 2015'te ise yüzde 7,2 olması tahmin ediliyor.

Türkiye'de politikanın gevşemesinin enflasyonun 2013'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9,7'ye çıkmasına katkıda bulunduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin ilk çeyrekteki çekirdek enflasyonunun yüzde 6,5 olduğu kaydedildi.

Ana enflasyonun da emtia fiyatlarındaki küresel düşüşü yansıtacak şekilde nisanda yüzde 6,1'e düştüğü ancak Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 5 enflasyon hedefinin üzerinde kaldıği bildirildi.

Avrupa ve Orta Asya bölgesinin iki en büyük ekonomisi olan Rusya ve Türkiye'de ithalat talebi hızla yükseldiği, bu ekonomilerdeki yüksek toparlanmayı yansıtarak 2013'ün ilk çeyreğinde Rusya'da yüzde 19,7'ye, Türkiye'de yüzde 12,1'e yükseldiği ifade edildi.

AA