Advertisement

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin durumuna ilişkin kabul ettiği karar ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi sitesinde de yer alan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun ülkemizdeki duruma ilişkin olarak bugün kabul ettiği karar, demokrasinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ortak hedefimize zarar veren, gerçeklerden kopuk bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle, bizim açımızdan yok hükmündedir." denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Türkiye'nin, uluslararası alanda demokrasi, hukuk ve insan hakları normlarının geliştirilmesine katkıda bulunan, belgelere taraf olma ve bunları uygulama konusunda kendisini ileri demokrasi olarak tanımlayan bir çok ülkenin önünde yer alan, özellikle bölgesinde demokrasi temelinde istikrar sağlanması hedefi bakımından örnek bir ülke olduğu inkar edilemez bir gerçektir.

Avrupa Konseyi'nin kurucuları arasında yer alan Türkiye'nin, özellikle son on yılda demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında kaydettiği kapsamlı ilerlemeler toplumsal yaşamın her alanında görülmektedir. Hükümetimizin bu konuda uygulamaları daha da ileri götürme yönünde güçlü iradesi sürmektedir. İfade, toplantı ve gösteri özgürlüğü, uluslararası insan hakları belgelerinde ve bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de ifadesini bulan demokratik haklar arasındadır.

Hükümetimiz, bu hakların korunması ve geliştirilmesi konusunda tereddüde yer bırakmayacak kararlılıkla davranmaktadır. Bu yaklaşım, son olarak ülkemizde bazı demokratik talepleri dile getirmek amacıyla toplanan vatandaşlarımız için de geçerlidir. Öte yandan, uluslararası insan hakları hukukunun önemli bir boyutu da, şiddete izin verilmemesi ve önlenmesi, böylece, demokratik ortamın, kamu düzeninin ve vatandaşların hak ve güvenliklerinin korunmasıdır. Şiddeti caydırma, önleme ve şiddete başvuranları bağımsız yargıya sevk etme önemli bir demokrasi ve hukuk devleti yükümlülüğüdür. Esasen, son gelişmeler, Türkiye'de demokrasi bilinci ve kültürünün gelişme sürecinde ulaştığı eşiği de göstermektedir.

Hiçbir ülke ya da ülke grubu Türkiye'ye bu konuda ders veremez. Türkiye'deki son gelişmeler, son yıllarda özellikle bir çok Avrupa kentinde meydana gelen toplumsal olaylardan farklı değildir. Buna karşın, diğer olaylar bu kapsamda tartışılmaz ve bu yönde tepki gösterilmezken, Türkiye'deki durum hakkında gözlenen tartışmanın boyutları Türkiye'ye uygulanan çifte standardın yeni bir örneğidir. Avrupa Parlamentosu, diğer ülkelerdeki benzer olaylar konusunda neden tepki göstermediğini de açıklamalıdır. Avrupa Parlamentosu kararları ancak adil ve dengeli oldukları ölçüde amaçlarına hizmet edebilir."

BU HABERE YORUM YAZ
 
14 Haziran 2013 Cuma, 12:14 Misafir avrupanın hiç de özgürlükçü olmadığını kendileri de biliyor. çekemiyorlar... vatanımızın birliğini bütünlüğünü terörün bitecek olmasını ekonomik gelişmesini türk halkının kabuğunu kırmasını nükler sanralleri 3.köprüyü imf ye olan borcumuzu kapatmamızı lider ülke olmamızı başbakanımızın gerçekten dost olan ülkeler ve halklar tarafından sevilmesini kendi çöküşlerini bizim çıkışlarımızı v.b...kıskananlar çatlasın. nazar etme ne olur çalış senin de olur.
14 Haziran 2013 Cuma, 06:01 Misafir gayet güzel cevap sayın başçının da dediği gibi saçmalama özgürlüğüne sahipler onlar...