Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 5 milyar dolar artarak 143,3 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası 2013 yılı nisan ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ait gelişmeleri yayımlandı. Nisan sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2012 yıl sonuna göre 5 milyar dolar artarak 143,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 309 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalar 3,2 milyar dolar arttı. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 422 milyon dolar azaldığı, 995 milyon dolar tutarında ise tahvil ihracı gerçekleştirdikleri gözlendi. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarında ise 828 milyon dolar artış gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, nisan sonu itibariyle tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,3'ünü oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 214 milyon dolar, yüzde 9,7'sini oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 64 milyon dolar arttığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2013 yılı Nisan sonu itibariyle Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2012 yıl sonuna göre 363 milyon dolar azalarak 20,9 milyar dolar, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler 863 milyon dolar artarak 39,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurt dışından sağladığı 143,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,2'sinin dolar, yüzde 34,3'ünün avro ve yüzde 6,5'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, nisan sonu itibariyle sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 60,2'sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 86,2 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 60,5'i hizmetler sektörü, yüzde 38,9'u sınai sektörler ve yüzde 0,6'sı da tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Nisan sonu itibariyle, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2012 yıl sonuna göre 5,6 milyar dolar artarak 36,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2012 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 5,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 285 milyon dolar artış gösterdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibariyle kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan ana para geri ödemelerinin toplam 70 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

AA