Advertisement

Merkezi Yönetim Bütçesi, mayıs ayında 4,6 milyar lira, Ocak-Mayıs döneminde ise 4,3 milyar lira fazla verdi.

Maliye Bakanlığı, 2013 yılı mayıs ayı ve ocak-mayıs dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yıl mayıs ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak 34,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 15,6 oranında artarak 30,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, 2012'nin aynı dönemine göre yüzde 16,1 oranında artarak 159,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 12,7 oranında artarak 155,2 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesi'nden yılın ilk 5 ayında 155 milyar 267 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 159 milyar 530 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı, 2013 yılı mayıs ve ocak-mayıs dönemi Merkezi Yönetim Bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, geçen yıl mayıs ayında 26 milyar 239 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı ayında yüzde 15,6 oranında artarak 30 milyar 337 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 26 milyar 794 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri, mayıs ayında 2012'nin aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı ve 34 milyar 901 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl mayıs ayında 4 milyar 587 milyon lira fazla veren Merkezi Yönetim Bütçesi, 2013 yılı mayıs ayında 4 milyar 564 milyon lira fazla verdi. Mayıs ayında faiz dışı fazla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 8 milyar 107 milyon lira oldu.

Aynı ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 oranında artarak 3 milyar 543 milyon lira olarak gerçekleşti.

-Bütçe giderleri-

Mayıs ayında, 2013 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 404 milyar 46 milyon liralık ödeneğin 30 milyar 337 milyon lirası kullanıldı. Mayısta bu yıl faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 46 milyon lira ödeneğin de yüzde 7,6'sı kullanılarak, 26 milyar 794 milyon lira gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında artarak 7 milyar 882 milyon lira oldu. Böylece, 2013 yılı personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i bu yılın mayıs ayında kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 1 milyar 279 milyon lira oldu ve bütçede bu yıl için öngörülen 16 milyar 796 milyon lira ödeneğin yüzde 7,6'sı bu ayda kullanıldı. Mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 2 milyar 695 milyon lira oldu.

Bu yılın Mayıs ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 oranında arttı ve 10 milyar 896 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2013 bütçesinde öngörülen 151 milyar 287 milyon lira ödeneğin yüzde 7,2'si bu ayda kullanıldı.

Söz konusu ayda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 5 milyar 49 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 532 milyon lira oldu. Mayıs ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 3 milyon lira, mahalli idare payları ise 2 milyar 458 milyon lira oldu. Mayıs ayında 2 milyar 548 milyon lira sermaye gideri, 818 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 677 milyon lira olarak gerçekleşti.

-Vergi tahsilatı arttı-

Bu yılın mayıs ayı vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında artarak 30 milyar 178 milyon lira oldu.

Aynı ayda genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artarak 3 milyar 592 milyon liraya yükseldi. Mayıs ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 971 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 160 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı mayıs ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre harçlar yüzde 44,5, Damga Vergisi yüzde 32,4, Özel Tüketim Vergisi yüzde 23,8, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 18,7, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 24,9, Gelir Vergisi yüzde 17, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 22,6, diğer vergiler tahsilatı yüzde 8,1 oranında artarken, Kurumlar Vergisi yüzde 9,6 azaldı.

-Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşmeleri-

Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 432 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 262 milyon lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla da 26 milyar 29 milyon lira olarak gerçekleşti.

2012'nin Ocak-Mayıs döneminde 137 milyar 807 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,7 oranında artarak 155 milyar 267 milyon lira oldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 17,7 oranında arttı ve 133 milyar 501 milyon liraya ulaştı.

Diğer taraftan, 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında azalarak 21 milyar 767 milyon lira oldu. 2012 yılı ocak-mayıs döneminde 137 milyar 375 milyon lira olan bütçe gelirleri de 2013 yılının aynı döneminde yüzde 16,1 oranında artarak 159 milyar 530 milyon lira olarak gerçekleşti.

-Personel giderleri-

Personel giderleri, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında artarak 41 milyar 55 milyon lira oldu.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında artarak 6 milyar 791 milyon liraya çıktı.

Böylece, personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumları devlet primi için yapılan toplam harcamalar, 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 6 milyar 389 milyon lira arttı.

Aynı dönemde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 10 milyar 849 milyon lira oldu. Bu dönemde cari transferler de yüzde 15,7 oranında arttı ve 60 milyar 549 milyon lira olarak gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında artışla 30 milyar 679 milyon lira transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 909 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri de 4 milyar 686 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mahalli idare payları ise yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 oranında artarak 12 milyar 681 milyon lira oldu. Bu dönemde 8 milyar 833 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 350 milyon lira sermaye transferi yapıldı.

Borç verme giderleri 2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 75 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri de aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında azalarak 21 milyar 767 milyon lira oldu.

-Bütçe gelirleri-

Yılın ilk 5 ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 oranında artarak 131 milyar 651 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında arttı ve 22 milyar 308 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 3 milyar 916 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 655 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı ocak-mayıs dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; harçlar yüzde 42,3, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 29,1, Damga Vergisi yüzde 30,2, Özel Tüketim Vergisi yüzde 27, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 19, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 14,2, Gelir Vergisi yüzde 11,6, diğer vergiler tahsilatı yüzde 6,5 oranında artarken, Kurumlar Vergisi yüzde 0,7 azaldı.

Diğer taraftan, 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 22 milyar 953 milyon lira oldu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl ocak-mayıs döneminde bütçenin 4,3 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.

Şimşek, 2013 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mayıs döneminde bütçenin 4,3 milyar lira fazla verdiğini belirterek, geçen yılın ilk 5 ayında ise bütçenin 432 milyon lira açık verdiğini hatırlattı.

Yılın ilk 5 ayındaki gerçekleşmelerin, bütçe performansının bu yıl oldukça olumlu seyrettiğini gösterdiğine dikkati çeken Şimşek, bu rakamların yıl sonu hedeflerinin rahatlıkla yakalanabileceğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu performansta bütçe gelirlerindeki olumlu seyir ile faiz ödemelerine aktarılan kaynağın azalmasının etkili olduğunu belirten Şimşek, "Zira 2013 yılı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirleri yüzde 16,1 (22,2 milyar lira) artmış, faiz harcamaları ise aynı dönemde yüzde 10,7 (2,6 milyar lira) azalmıştır. Bu tablo mali disiplini korumanın önemini ve geçen yıl aldığımız tedbirlerin ne denli yerinde olduğunu göstermektedir" ifadesini kullandı.

BU HABERE YORUM YAZ
 
17 Haziran 2013 Pazartesi, 16:02 Misafir hadi canım sende! hiç bütçesi fazla veren bir devlete benziyor muyuz? hala vergileri artırmaya çalışıyorlar.
17 Haziran 2013 Pazartesi, 11:47 Misafir bu rakamlar tamamen fantazi. ekonomik buyumede devletin katkisi enflasyon ustune %7 harcamalarin arttigini gosterirken, maliye bakanligi baska havadan caliyor. %3 buyudugu soylenen bir ekonomide vergi artislari geliyor. enflasyonu cikarsak bile olacak rakamlar degil bunlar.