TVRadyo

TSK İç Hizmet Kanunu değişiyor

TSK İç Hizmet Kanunu değişiyor

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nU değiştirmek için harekete geçti

27 Haziran 2013 Perşembe, 11:49 Güncelleme: 27 Haziran 2013 Perşembe, 15:42

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nu değiştirmek için harekete geçti. Hazırlanan tasarıyla askeri darbelere "yasal dayanak" olarak gösterilen 35'inci madde yeniden düzenleniyor.

Başbakanlık'ta hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, bugün öğle saatlerinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Tasarıda, sözleşmeli er ve erbaşların görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun bazı maddelerinde de değişiklik öngören hükümler yer alıyor. Tasarının 15'inci maddesiyle, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 2'inci maddesinin birinci fıkrası, "Askerlik, harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir" şeklinde değiştiriliyor. Tasarının 16'ncı maddesiyle TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesinde de önemli değişiklik yapılıyor.

-"Yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı..."-

Askeri darbelere "yasal dayanak" olarak gösterilen 35'inci maddedeki, "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi, Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktır" ibaresi, "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" şeklinde değiştiriliyor.

Ayrıca, tasarının 17'inci maddesiyle TSK İç Hizmet Kanunu'nun 17'inci maddesi, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz" şeklinde değiştiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu ve Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Hükümet, birden fazla ili içine alan olaylara müdahale konusunda, kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve diğer hususları uhdesine alıyor.

1960 askeri darbesinin ardından 1 Nisan 1961'de yürürlüğe konulan 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesi, askeri darbelerin "yasal" dayanağı olarak gösteriliyordu. Demokratikleşme adımları çerçevesinde Anayasa'da ve bazı yasalarda "sivilleşme" düzenlemeleri yapan Hükümet, TSK İç Hizmet Kanunu'nun bazı maddelerini düzenleme çalışmalarını tamamladı.

-"Tehdit" düzenlemesi-

Tasarıyla, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 2'inci maddesinin birinci fıkrasındaki, "Askerlik, Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz'olunur" ifadesinin yerine "Askerlik, harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir" cümlesi getiriliyor.

Askeri darbelere "yasal dayanak" olarak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesindeki, "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi, Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktır" cümlesi tasarıyla, "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" şeklinde değiştiriliyor.

Tasarının 17'inci maddesiyle, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesindeki, "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır" hükmü çıkartılarak, yerine "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz" ifadesi getirildi.

-Birden fazla ili kapsayan olaylara müdahalede yetki Bakanlar Kuruluna aktarılıyor-

İl Özel İdaresi Kanunu'nda da değişiklik içeren tasarıyla, illerde çıkabilecek olaylara karşı müdahalede yetkiler, Bakanlar Kuruluna aktarılıyor.

Tasarının 14'üncü maddesiyle, İl Özel İdaresi Kanunu'nun 1996 ve 2003 yıllarında da değişikliğe uğrayan 11'inci maddesindeki, "Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili valilerin isteği üzerine aynı veya farklı askeri birlik komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller veya kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür" cümlesindeki, "Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından" ibaresi "Bakanlar Kurulu" olarak değiştiriliyor.

Aynı maddeye, "Bu fıkra uyarınca görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, bu fıkra kapsamındaki faaliyetleri, askerlik hizmet ve görevlerinden sayılır" hükmü de eklendi.

AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 93.419 0,79
USD/TRY 6,3247 -8,12
EUR/TRY 7,1784 -8,79
EUR/USD 1,1342 -0,60
FAİZ 26,75 4,25
ALTIN/ONS 1.194,66 0,10
BRENT 72,57 -0,06
Yukarı