Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK tarafından Aralık 2012'de yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan tebliğler Resmi Gazete yayımlanmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği mart ayında taslak halinde SPK'nın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açılmıştı.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının bu yılın ilk altı ayı içinde, bir kısmının da bu yılsonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulmasının zorunlu olduğu hatırlatılarak, uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amacıyla hazırlanan tebliğlerin yayımlandığı belirtildi

- Halka arzın yeni kuralları bir ay sonra yürürlüğe girecek-

Resmi Gazetede yayımlanan ve bir ay sonra yürürlüğe girecek olan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ile sermaye piyasası araçlarının satış şekilleri ve satışlarına yönelik genel esaslar tekrar düzenlenirken, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yapılacak satşla ilgili özel hükümler belirlendi.

Sermaye piyasası arçlarının halka arz yoluyla, halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve nitelikli yatırımcılara olmak üzere dört farklı satış şekli belirlenen tebliğde halka arzda uygulanabilecek yöntemler de detaylı olarak düzenlendi.

- Halka arzda belli bir yatırımcı grubuna iskontolu satış yapma şartları düzenlendi-

Tebliğ ile ayrıca halka arz edilen payların tahssine ve dağıtımında uygulanacak esaslar düzenlenirken, payların ilk ve ikincil halka arzlarında uygulanabilecek teşviklerin çerçevesi de belirlendi.

Tebliğe göre payların ilk ve ikincil halka arzlarında belirli yatırımcı gruplarına Kurulca uygun görülmesi koşuluyla farklı fiyat uygulanarak satış yapılabilir. Bu durumda halka arz fiyatları arasındaki fark yüzde yirmiyi aşamaz ve aynı yatırımcı grubu içerisinde farklı fiyat uygulanamayacağı belirtilerek "Payların ilk ve ikincil halka arzında belirli yatırımcı gruplarına farklı fiyat uygulanmak suretiyle diğerlerine göre iskontolu satış yapılmak istenmesi ve ortakların mevcut paylarının da halka arz edilmesi durumunda, iskontolu olarak satılmak istenen paylar öncelikle halka arz edenlerin sahip oldukları mevcut paylardan karşılanır" ifadesine yer verildi.