Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Risk Merkezi nezdindeki tüm kayıtların Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde kurulan Risk Merkezi'ne (TBB-RM) devredildiğini bildirdi.

TCMB risk merkezi faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin basın duyurusunda şunlar kaydedildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Ek 1'inci maddesine istinaden Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk Merkezi (TBB-RM) 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçmiş ve Bankamız Risk Merkezi nezdindeki tüm kayıtlar TBB-RM'ye devredilmiştir.

Bu itibarla, Bankamız bünyesinde bulunan Risk Merkezi faaliyetleri anılan tarihten itibaren sona ermiş olup kredi ve kredi kartlarına ilişkin limit ve risk bilgileri, protestolu senet ve karşılıksız çekler ile negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin kayıtlar hakkındaki bilgi talepleri bu tarihten itibaren Bankamızca karşılanmayacaktır."