Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu aracı kurumların sermaye yeterlilik şartlarını artırırken, kurumlara yeni şartları yerine getirmeleri için yaklaşık 2 yıl gibi bir süre tanıdı.

SPK tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan iki tebliğ ile yatırım kuruluşlarının işlevleri, tanımları, faaliyet alanları ve asgari şartları baştan aşağı tekrar yazılmış oldu. Sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşlarına yönelik en önemli değişiklik asgari sermaye şartının yükseltilmesi oldu.

Yayımlanan ve 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğ ile yatırım kuruluşları bulunabilecekleri faaliyetler açısından üç gruba ayrılarak sırasıyla 2 milyon lira, 10 milyon lira ve 25 milyon lira tutarında asgari özsermaye şartına tabi oldu.Emir iletimine aracılık ve yatırım danışmanlığı faliyetlerinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan kurumlar "dar yetkili" olarak tanımlanırken, bu kurumlara asgari 2 milyon lira sermaye şartı getirildi. Müşteriden aldıkları alım-satım emirlerini başka bir kısmi ya da geniş yetkili aracı kurum üzerinden gerçekleştirmek zorunda olan bu kurumlar, hali hazırda acenta olarak hizmet veren bankalar ve aracı kuruluşları kapsıyor.

Şu an geçerli olan 845 bin lira asgari sermaye şartı gerektiren alım-satım aracılığının da denk geldiği, işlem aracılığı, en iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan kurumlar ise "kısmi yetkili" olarak gruplandı ve 10 milyon lira asgari özsermaye şartı getirildi. Tebliğ ile "dar yetkili" ve "kısmi yetkili" kurumların yetkilerin yanında ek olarak, portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini veya tamamını yürütecek olan kurumlar da "geniş yetkili" olarak gruplanırken bu kurumların asgari sermaye şartı ise 25 milyon lira olarak belirlendi.

- Aracı kurumların faaliyet alanları genişliyor-

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) Başkanı Attila Köksal, birliğin ve sektörün sermaye piyasasının geliştirilmesine yönelik tüm girişimleri desteklediğini belirterek, özellikle aracı kurumların faaliyet alanlarını geliştirmeye yönelik olarak yeni düzenlemelerle getirilen olanakları takdirle karşıladıklarını söyledi.

Genişleyen faaliyet alanlarının daha yüksek ve güçlü sermayeler gerektirdiğinin altını çizen Köksal, düzenlemelerle getirilen iş kollarının yapılabilmesi için öngörülen sermaye tutarları, benzer ülke örnekleriyle karşılaştırıldığında ve piyasaların boyutu düşünüldüğünde çok yüksek olduğunu ifade etti. Özellikle Emir İletimine Aracılık faaliyeti olarak tanımlanan model için gereken 2-10 milyon lira aralığındaki sermaye tutarının, bu faaliyetle yapılabilecek işlerin büyüklüğü düşünüldüğünde, söz konusu sermayenin alternatif getirisini sağlamayabileceğine dikkati çeken Köksal, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu düzenlemelerin taslak olarak yayımlandığı günden itibaren Birliğimiz, sermaye tutarlarının yüksekliği ve Emir İletimine Aracılık faaliyetinin ülkemiz koşullarına uygun bir model olmadığı konusunda düzenleyici kurumlar ve yetkili kişiler nezdinde birçok girişimde bulunmuştur. Ancak, bugün yayımlanan düzenlemeler sonrasında Birliğimizce yapılan girişimlerin tercih edilmediğini görmüş bulunuyoruz."

- Asgari sermaye şartından 40 aracı kurum etkilenecek

Sermaye tutarları konusundaki Birliğin önerisi, yine SPK tarafından önerilen yapıya uygun şekilde, yapılacak faaliyet türlerine göre sermaye tutarlarını kademeli olarak artırmaya yönelik olduğunu belirten Köksal, ayrıca asgari özsermayelerin hesaplanmasında esas alınacak olan sermaye yeterliği tebliği hakkında da görüşlerin iletildiğini ve önümüzdeki dönemde yayınlanacak olan bu düzenlemede, önerilerinin yer alması durumunda, yatırım kuruluşlarına bazı imkanlar sağlanmış olacağını kaydetti.

Düzenlemelerin bu şekilde yürürlüğe girmesi durumunda en az 40 üyenin etkileneceğini vurgulayan Köksal, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bu üyelerimizin bir kısmı sermaye artırımına giderek faaliyetlerine devam edebilecek, bu yolu tercih etmeyenler ise faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacaktır. Düzenlemelerin yürürlük tarihinin bir yıl sonraya ertelenmiş olması, iyimserliğimizi ve ümidimizi devam ettirmektedir. Bu süre zarfında, bu düzenlemelerin yaratabileceği ekonomik ve sosyal sonuçların düzenleyici kurum ve kişiler tarafından tekrar değerlendirileceğini umut ediyoruz. Bu aşamada Birliğimizin gerekli girişimleri sürdürmeye devam edeceğini belirtmek isteriz."

Kapat