Advertisement

Stok seviyelerine yönelik açıklamaların maksatlı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik olduğunu söyleyen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, "Grev devam etmekle birlikte çalışmayabaşlayan personel ile bazı bölümlerde üretime başlanmıştır" dedi.

Parmaksız, genel müdürlükleri bünyesinde madeni ufaklık para ve Cumhuriyet altını ile resmi mühür üretiminin Beşiktaş'taki tesislerinde; pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü ve tescil belgesi gibi değerli kağıtların ise Kartal'da bulunan tesislerinde üretildiğini hatırlattı.

Her iki tesiste toplam 257 işçinin çalıştığı bilgisini veren Parmaksız, 8 Temmuz'da başlayan greve yasa gereği grev ve lokavt kapsamı dışında olan 36 işçinin katılmadığını söyledi.

Bunların dışında greve katılma hakkı olduğu halde görevine devam eden işçi sayısının grevin ilk başladığı günlerde 9 olduğunu belirten Parmaksız, ilerleyen günlerde bu sayının 26'ya ulaştığını dile getirdi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 2 yılda bir yapıldığını dile getiren Parmaksız, görüşmeleri Darphane adına Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile Basın-İş Sendikası arasında yürütüldüğünü anlattı.

Parmaksız, Kamu-İş ile Basın İş Sendikası arasında 257 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 8 Şubat'ta başlanıldığını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk günkü toplantıda görüşme konusu 40'ın üzerindeki maddeden ilk 10'u görüşülmüş, bunlardan 6'sı üzerinde mutabık kalınmış 4'ü ise ertelenmiştir. Resmi arabulucu aşamasına gelene kadar iki toplantı daha yapılmış, ancak söz konusu toplantılarda sendika; iş yerine giriş ve çıkışta uygulanan güvenlik kuralları, temsilcilerinin çalışma saatleri içinde her atölyeye izinsiz girebilmeleri ve benzeri hususları öne çıkararak toplu sözleşmenin konusu olan esaslı unsurları görüşmekten imtina etmiştir.

Bu durum resmi arabulucu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı esnasında da devam etmiştir. Resmi arabulucu raporu ise 3 Haziran 2013 tarihinde Basın-İş Sendikası'na sunulmuş ve bu aşamada da herhangi bir mutabakat sağlanamamıştır. Resmi arabulucu toplantısı dahil bu güne kadar görüşme konusu 40'ın üzerindeki maddeden ilk on 10 madde dışında hiçbir madde görüşülememiştir."-" İşyeri güvenliği, iş sağlığı ve diğer idari konularda herhangi bir aksama varsa her türlü iyileştirme yapılacak"Parmaksız, arabulucu raporundan önceki süreç içerisinde sendika tarafından Darphane yönetimine yönelik hiçbir görüşme talebinde bulunulmadığını belirterek, "Dolayısıyla bizimle herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir" dedi.

Rapordan sonra sendika başkanı ile Hazine Müsteşarlığı üst yönetimi arasında bir görüşme gerçekleştiğini aktaran Parmaksız, söz konusu görüşmede kendilerine işyeri güvenliği, iş sağlığı ve diğer idari konularda herhangi bir aksama varsa her türlü iyileştirmenin yapılacağı; ancak ek ücret artışlarına yönelik görüşmelerin Kamu-İş ile yapılması gerektiğinin belirtildiğini söyledi.

Bu görüşmeden sonra sendika başkanının kendisiyle grevden birkaç saat önce görüşme talebi olduğunu ve bunun üzerine görüştükleri bilgisini veren Parmaksız, "Bu görüşmede; Hazine üst yönetiminin daha önce kendilerine teyit ettiği gibi, sendikaca talep edilen ek ücretlere yönelik olmayan tekliflere olumlu cevap verilmiş ve parasal konular genel görüşmeleri de ilgilendirdiği için, bu tür konuların Kamu-İş ile görüşülmesi gerektiği hususu tarafımca da dile getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu toplantıdaki görüşmeler üzerine grevin başlamasına bir saatten az bir süre kala sendika başkanı tarafından Kamu-İş yetkililerine telefonda; Çerçeve Toplu İş Sözleşmesi'nde belirlenecek ücret zammına ilave olarak 2014 yılından geçerli olmak üzere bazı intibak işlemleri de yapılarak yüzde 4 oranında ilave ücret artışı talebinin de iletildiğini vurgulayan Parmaksız, şunları kaydetti:

"Kamu-İş yetkilileri ise, bu teklifin bu kadar kısa sürede değerlendirilerek bir karara varılamayacağı, grevin bir müddet ertelenerek konunun karşılıklı müzakere edilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, Sendikaca bu istek kabul edilmemiş ve 8 Temmuz 2013 günü grev fiilen başlatılmıştır.

Öte yandan, şu ana kadar Türk-İş ile Kamu İşveren Sendikaları arasında yürütülen "Çerçeve Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri de henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla genel olarak işçilere verilecek ücret artışları henüz bilinmemesine ve 2 Ağustos 2013 tarihine kadar greve gidebilme süresi olmasına rağmen, bize ait işyerlerinde greve çıkış tarihinin 8 Temmuz olarak belirlenmesi ve grevinde fiilen başlatılması tarafımızca anlaşılamamaktadır."- "Herkes için söz konusu güvenlik kuralları geçerli"Sadettin Parmaksız, Darphane'nin madeni ufaklık para, resmi mühür, Cumhuriyet altını, pasaport, nüfus cüzdanı, tescil belgeleri gibi güvenlikli ve değerli kağıt üretimi yaptığını, bu nedenle iş yeri ve atölyelere giriş ve çıkışların nasıl yapılacağının yazılı olarak belirlendiğini ve ilan edildiğini söyledi.

Herkes için söz konusu güvenlik kurallarının geçerli olduğunu, ayrım yapılmaksızın kendisi dahil herkese uygulandığını vurgulayan Parmaksız, diğer taraftan iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere Toplu İş Sözleşmesi'nde yazılı olan tüm hususlara azami derecede uyulduğunu kaydetti.

Parmaksız, iş yerinde ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi Standartları'nın uygulandığını, bunun ilerleyen günlerde yapılacak olan TSE denetimleri sonucuna göre belgelendirilmesi çalışmalarının da tamamlandığını dile getirdi.

Darphane'de üretilen altın dışındaki madeni ufaklık para, pasaport, nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, araç tescil belgeleri, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harç pulu, bandrol ve vize pulu gibi ürünlerin siparişlerini orta vadede karşılayacak yeterlilikte stokları bulunduğunu vurgulayan Parmaksız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu stok seviyelerine yönelik açıklamalar maksatlı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yöneliktir. Öte yandan, grev devam etmekle birlikte çalışmaya başlayan personel ile bazı bölümlerde üretime başlanmıştır. Görevine dönen işçilerle birlikte, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesi artırılmaya devam edilecektir. Cumhuriyet altınında ise, yılbaşından bu güne yaşanan aşırı talep nedeniyle, mevcut kapasitelerimiz ile sadece talep karşılanabilmiş, hatta talepler bazen gecikmeli karşılanabilmiştir.

Öte yandan, bu gün itibariyle piyasaya verilen Cumhuriyet altını miktarı geçmiş yıl ortalamalarının yaklaşık 2 katı olup, üretim modeli gereği bu üründe stok yapma olanağı da bulunmamaktadır. Çünkü Cumhuriyet altınları sipariş üzerine üretilmekte, 24 ayar külçe teslimi yapan kuyumcuların külçeleri işlenilerek, Cumhuriyet altını üretilmekte ve külçe sahiplerine teslim edilmektedir."- "Görüşmeleri bizim adımıza Kamu-İş tarafından yürütülüyor"Parmaksız, görüşmelerin kendileri adına Kamu-İş tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Başta Kamu-İş ve biz olmak üzere kamu olarak bizlerin de en büyük dileğimiz anlaşmazlıkların bir an önce giderilmesidir" dedi.

Çalışanların daha önceki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kendileri lehine önemli mali, parasal ve idari konularda ciddi iyileştirmeler yaptıklarını bildiklerini aktaran Parmaksız, "Bu nedenle işçilerimizin yaptıkları işin önemi ve ülke menfaatlerini de göz önüne alarak bir an evvel işlerine dönmelerini bekliyoruz. Onların da bu anlayışta olduklarına eminiz. Bu aşamada anlaşma için isteklerin makul ve kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesi önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

İşçi sendikasının müzakerelerinin ilk gününden itibaren anlaşma yönünde çaba sarf etmediğini kaydeden Parmaksız, resmi arabulucu süresinin 1 hafta daha uzatılma imkanı bulunurken ve diğer tüm sendikalar bu uzatma süresini kullanırken Basın-İş Sendikası'nın bu süreyi kullanmadığını vurguladı.

Kanuni prosedüre göre 2 Ağustos tarihine kadar grev uygulama süresi varken bu sürede görüşmelere devam etmek yerine 25 gün önceden grevin uygulanmaya başladığına dikkati çeken Parmaksız, şunları kaydetti:

"İşçi Sendikası bu müzakere süresince ücret artışı ile ilgili tekliflerini ne bize ne Kamu-İş Sendikası'na vermemiştir. Ücret tekliflerini grevin başlama tarihi olan 8 Temmuz 2013 günü saat 14.00'den sonra, 14.39'da (grev başladıktan 39 dakika sonra) Kamu-İş Sendikası'na mail ile göndermişlerdir. Bu tekliflerinde ise gruplara göre yüzde 8,3 ile yüzde 23,4 arasında değişen oranlarda ücret zammı tekliflerinde bulunmuşlardır.

Grev süresince greve katılan işçilere kanunen herhangi bir ücret ödenmediği gibi grev süresince sigorta primleri de yatırılmamaktadır. Bu durum işçilerin ücret kaybına sebep olduğu gibi ileride emekli maaşlarının da düşük olmasına neden olacaktır. İşçilerimizin ne şimdi mağduriyetlerinin artmaması, ne de emekli oldukları dönemde mağdur olmamaları için bir an önce grevi bırakarak işbaşı yapmalarını bekliyoruz."

 

AA