Advertisement

Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam net 4 milyar 285,5 milyon lira borçlandı.

Hazinenin bugün, valör tarihi 17 Temmuz 2013, itfa tarihi 8 Mart 2023 olan, 10 yıl (3521 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 3,55 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ortalama basit faiz yüzde 8,84, bileşik faiz ise 9,03 oldu.

İhalede nominal teklif 2 milyar 987,6 milyon lira, nominal satış 1 milyar 567,1 milyon lira, net satış ise 1 milyar 428,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 527 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 2 milyar 238,8 milyon lira teklif geldi ve 671,6 milyon liralık satış yapıldı.

Diğer ihalede ise 2 yıl (665 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 2,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 8,79, bileşik faiz ise 8,99 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 777,5 milyon lira olduğu ihalede nominal satış 811 milyon lira, net satış ise 767,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarına satışın yapılmadığı ihalede piyasa yapıcılarından net 2 milyar 546,8 milyon lira teklif geldi ve 891,4 milyon lira satış yapıldı.

Hazine böylece gerçekleştirdiği 2 ihalede net 4 milyar 285,5 milyon lira borçlandı.