Advertisement

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan, "Enerji Borsası" olarak da anılan Enerji Piyasaları İşletim AŞ'nin (EPİAŞ) ana sözleşme taslağına göre, borsanın merkezi Ankara olacak. Şirketin ortaklık yapısında TEİAŞ, Borsa İstanbul ve piyasa katılımcıları adıyla özel sektör yüzde 30'ar pay alacak, şirkette kalan yüzde 10'luk hisse ise stratejik ortaklık kurulması şartıyla Borsa İstanbul'da kalacak. TEİAŞ'in yüzde 30'luk A grubu hissesinin yarısı ilerde BOTAŞ'ın ayrışma sonrası kurulacak olan Gaz Sistem İşletmecisine devredilecek, bu sayede enerji borsasının elektrik ve doğal gaz piyasasını bir arada kapsaması sağlanacak.

EPDK kamuoyunda "enerji borsası" olarak bilinen ve eylül ayına kadar kurulması gereken EPİAŞ ana sözleşme taslağını tamamladı. Taslağa göre, borsanın merkezi Ankara olacak. Şirketin ortaklık yapısında elektrikte sistem yöneticisi olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Borsa İstanbul ve piyasa katılımcıları adıyla özel sektör yüzde 30'ar pay alacak. Şirkette kalan yüzde 10'luk hisse ise stratejik ortaklık kurulması şartıyla Borsa İstanbul'da kalacak. TEİAŞ'in yüzde 30'luk A grubu hissesinin yarısı, ilerde BOTAŞ'ın ayrışma sonrası kurulacak olan Gaz Sistem İşletmecisine devredilecek, bu sayede enerji borsasının elektrik ve doğal gaz piyasasını bir arada kapsaması sağlanacak.

Yeni yapıda halen yıllık 7 milyar liranın üzerinde elektrik ticaretinin yapıldığı Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinin (PMUM), EPİAŞ bünyesinde faaliyet göstermesi planlanırken, uzun vadede çevre ülkelerin ve doğal gaz piyasasının dahil olmasıyla bu rakamın 10 kata yakın artabileceği hesaplanıyor. EPİAŞ'ta 700'ün üzerinde potansiyel müşteri şirketin yer alması beklenirken, EPDK'nın yaptığı anket sonucunda 100'e yakın şirketin EPİAŞ'a ortak istediğini bildirdi.- Ana sözleşmeye son şekli verilecek

Taslakta EPİAŞ "artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkan tanıyan lider bir borsa olarak" tanımlanırken, enerji şirketlerinin borsa etrafında yeni finansal, mali araçları kullanarak ve şeffaf fiyat hareketlerini görerek yol almaları hedeflendi. Yatırımların finansmanı için temel şart olan uzun vadeli fiyat endeksinin kurulmasının yanında veri ve işlemlerin şeffaf bir şekilde izlenerek artan rekabete zemin hazırlandı.

Taslak çalışmalarını resmi bir yazıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurumu ve elektrik ve doğal gaz dağıtımı ve üretimi yapan özel şirket derneklerine ileten EPDK gelecek günlerde ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bir çalıştay düzenleyecek ve bu çalıştay sonrasında ana sözleşmeye son halini verecek.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bu sabah enerji borsasına ilişkin "EPİAŞ'ın merkezinin Ankara'da olmasıyla alakalı önemli bir görüş oluştu. Nihai kararımızı vermiş değiliz, Ankara'da mı İstanbul'da mı kuralım diye" ifadelerini kullanmıştı.