Advertisement

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2011 yılında 17 bin 755 girişim faaliyet gösterdi, bu kuruluşların 2011 yılı katma değeri 62,7 milyar lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri"ni ilk kez haber bülteni olarak yayımlamaya başladı. Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri yıllık olarak 1993 yılından itibaren yayımlanırken, veriler 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği mevzuatları dikkate alınarak derleniyor.

2011 yılına ilişkin verilere göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe, 17 bin 755 girişim faaliyet gösterdi. Finansal hizmet faaliyetlerinde 269 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 60 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 17 bin 426 girişim sektörde yer aldı.

Mali aracı kuruluşların 2011 yılı katma değeri 62 milyar 717 milyon 996 bin 153 lira oldu. Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 92,4'ü finansal hizmet faaliyetleri, yüzde 4,3'ü finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler, yüzde 3,3'ü ise sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde oluştu.

- En yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde-

Mali aracı kuruluşlarda 298 bin 834 personel istihdam edildi. Toplam istihdamın yüzde 70,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 5,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 23,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde sağlandı.

-Mali aracı kuruluşların lokomotifi bankalar-

Mali aracı kuruluşların ücretli çalışanlar toplamının yüzde 70,4'ü, toplam katma değerinin yüzde 85,5'i bankalarda oluştu. Mali aracı kuruluşlarda 2011 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 134 bin 756 iken, erkek personel sayısı 148 bin 219 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı, 2005'ten 2011'e kadar artan oranlı bir seyir izledi. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,6, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,4 oldu.

AA