Advertisement

(19:37'de güncellendi)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şike davasında, aralarında Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in de bulunduğu bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının onanmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 167 sayfalık tebliğnamesinde, 93 sanıklı davanın temyiz istenen 85 sanığı hakkında inceleme yapıldı. 85 sanık hakkındaki 159 hükmün incelendiği tebliğnamede, 117 suç fiili için onama, 19 suç fiili için bozma, 3 fiil için düzelterek onama talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnameyi tamamlayarak davaya bakacak Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderdi. Daire, davayla ilgili kararı verecek.

Tebliğnamede, Aziz Yıldırım hakkında, spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek amacıyla suç örgütü kurup yönetmek suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün onanması istendi.

Soruşturma konusu suçun niteliği ve kapsamı, örgütün gizli çalışması nedeniyle delil toplamadaki güçlükler dikkate alındığında, soruşturma kapsamında elde edilen delil ve belirtilerle oluşan şüpheye ve başka türlü delil elde edilemeyeceği kanaatine istinaden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140. maddelerinde belirtilen tedbirlerin uygulanması için mahkemeden karar alınmasında ve buna istinaden delil toplanmasında ve bunlara dayanılarak hüküm kurulmasında usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma sonunda, Aziz Yıldırım'ın haksız çıkar sağlamak amacıyla kurduğu örgüt ile Olgun Peker'in yönetimindeki haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan suç örgütü arasında sıkı bir organik bağ tespit edilemediği bildirilen tebliğnamede, ancak Aziz Yıldırım'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu örgütün Olgun Peker'in yöneticisi olduğu örgütten yardım aldığına ve bazı olaylarda birlikte hareket ettiklerine dair delillerin bulunduğu belirtildi.

Tebliğnamede, her iki örgütün de Türkiye futbol liglerinde oynanan maçlarla ilgili haksız çıkar sağlamaya yönelik faaliyet yürütmeleri, futbolda yapılan usulsüzlüklerin bir bütün halinde değerlendirilmesinde ve elde edilen delillerin birlikte muhakeme edilmesinde hukuki ve de usul ekonomisi açısından fayda bulunması nedeniyle davanın CMK'nın 250. maddesi ile görevli mahkemede açılmasında ve yürütülmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmadığı ifade edildi.

-Örgüt kurma suçu-

Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgütün tek amacının, örgüt faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılık yapmaya yönelik olmadığına işaret edilen tebliğnamede, örgütün diğer bir amacının da Olgun Peker'in kurucu ve yöneticisi olduğu örgütün "korkutucu gücünden faydalanıp futbol federasyonu üzerinde baskı kurarak Fenerbahçe'nin maçlarına istediği hakemlerin verilmesini sağlamak ve Fenerbahçe Spor Kulübünün mevcut yönetimine karşı çıkan muhalifleri korkutup sindirerek yönetimi uzun süre elde tutmak" olduğu tespiti yapıldı.

Tebliğnamede, "Sanık Aziz Yıldırım tarafından kurulan örgütün amacı, 2010-2011 futbol sezonunda her ne pahasına olursa olsun verilen sözler doğrultusunda Fenerbahçe'nin lig şampiyonu olmasını sağlayarak mevcut yönetimin devamını temin etmek suretiyle, başta yönetimde yer alan kişiler olmak üzere tüm örgüt üyelerine haksız çıkar sağlamaktır" görüşüne yer verildi.

Örgütün bu amacı gerçekleştirmeye elverişli örgüt elemanına, ekonomik güce ve devamlılığa sahip olduğu belirtilen tebliğnamede, şunlar kaydedildi:

"Nitekim verilen emir ve talimatlar doğrultusunda hareket eden örgüt üyelerinin, birçok futbol müsabakasında hedef olarak belirlenen futbolcu, teknik heyet ve kulüp yöneticilerine önceye dayalı tanışıklıklarını ve ilişkilerini de kullanarak ulaşıp, menfaat temin veya vadetmek suretiyle şike ve teşvik sözleşmeleri yaptıkları ve bir kısım maçlarda istenen sonuçları aldıkları tespit edilmiştir. Bu durumun örgütün amaç suçları gerçekleştirmeye elverişli üye ile araç ve gerece sahip olduğunu ve devamlılık arz eden yapısını göstermektedir.

Örgüt faaliyeti kapsamındaki eylemlere ilişkin emirler, örgüt lideri olan sanık Aziz Yıldırım tarafından, örgüt üyeleri olan sanıklar İlhan Ekşioğlu, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Bülent İbrahim İşcen, Alaeddin Yıldırım ve Tamer Yelkovan'a, onlar tarafından da diğer örgüt üyelerine iletilmek suretiyle icraata geçirilmektedir. Örgüt lideri olan Aziz Yıldırım'ın emir ve talimatları dışında herhangi bir eyleme geçilmesi ve herhangi bir kişiye ödeme yapılmak suretiyle menfaat sağlanması söz konusu değildir."

-Olgun Peker-

Tebliğnamede, sanık Olgun Peker hakkında, haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurup yönetmek suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün onanması istendi.

Olgun Peker tarafından haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüt faaliyetlerinin, sanıklar Hakan Karaahmet, Ömer Ülkü, Coşkun Çalık, Selim Kımıl, Evren Kımıl, Hırçın Kımıl, Özden Tütüncü ve Samet Erdemir'le gerçekleştirildiği, sanık Olgun Peker'in örgütün lideri konumunda bulunduğunun sabit olduğu belirtildi.

Tebliğnamede, sanık Hakan Karaahmet'in de sanık Olgun Peker'den aldığı emir ve talimatları, hiyerarşik yapıda kendi altında bulunan ve emir ve talimatları ile hareket eden diğer adı geçen örgüt üyelerine aktararak icraata konulmasını sağladığı ifade edildi.

Bu kapsamda, bir süre Giresunspor kulüp başkanlığı yapan ancak vaat edilen ve beklenen hedef ve başarıyı yakalayamayan ve bu nedenle de ikinci kez aday olamayan sanık Olgun Peker'in, Giresunspor üzerindeki etkinliğini devam ettirmek için örgüt üyesi Ömer Ülkü'yü destekleyerek kulübe başkan seçilmesini sağladığı kaydedildi.

-"Peker'in korkutucu etkisi"-

Peker'in, kişiler üzerinde korkutucu ve yıldırıcı etkisinin bulunması, suç ve eylemlere karışan örgüt üyelerinin korunmaya ve yardım edilmeye çalışılması, gizliliğe riayet edilmesi, özellikle suç teşkil edebilecek hususlarla ilgili olarak yüz yüze görüşme yapılmasına özen gösterilmesi, örgüt üye ve yöneticilerinin sanığın emir ve talimatları doğrultusunda hareket etmeleri, kendisine örgüt içinde üyeleri tarafından konumuna uygun olarak "başkan", "reis" şeklinde hitap edilmesi karşısında sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu ve suçun dosya kapsamındaki delillerle sübuta erdiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Bu gerekçelerle suç nedeniyle alt sınırdan ayrılarak ceza tayin edilmesi ve örgüt eylemlerinde silah kullanıldığına dair kesin nitelikli ve şüpheden uzak delil bulunmaması nedeniyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması talep edildi.

-Peker'in konut dokunulmazlığını ihlal suçu-


Peker hakkında, 12 Mayıs 2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan beraat hükmünün de onanması istendi. Tebliğnamede, Peker hakkında, 25 Haziran 2009 günü Giresun FM isimli iş yeri müdürü Mustafa Cici'ye yönelik birden fazla kişi ile ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün ise bozulması talep edildi.

Peker hakkında, aynı olayda Mustafa Cici'ye yönelik birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün ise onanması istendi.

Tebliğnamede, 31 Mart 2011 günü yapılan menajerlik sınav sorularını almak için rüşvet vermek suçundan kurulan beraat hükmünün de onanması istendi.

-Emenike'nin dosyasının ayrılması-

Sanık Emnanuel Chinenye Emenike hakkında, 8 Mayıs 2011'de tarihinde oynanan Karabük-Fenerbahçe müsabakasında şike yapmak suçuna ilişkin evrakın ayrılması kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde, sanık hakkında verilen ayırma kararının temyize tabi olmaması nedeniyle reddine karar verilmesi talep edildi.

-Gökçek Venderson-

Sanık Gökçek Vederson hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde, 17 Nisan 2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün onanması talebinde bulunuldu.

-Göksel Gümüşdağ'ın beraatine onama-

Tebliğnamade, Göksel Gümüşdağ hakkında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne yardım etmek ve Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde 1 Mayıs 2011 günü oynanan Fenerbahçe-İBB Spor müsabakasında şike yapmak suçlarından kurulan beraat hükmünün onanması istendi.

Yapılan yargılamaya, elde edilen delillerin mahkumiyete yeterli olmamasına, mahkemenin soruşturma sonunda oluşan inanç ve takdirine, hükmün gerekçesine göre, dosya kapsamında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetini gerektirecek nitelikte her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle hükmün onanması talep edildi.

-Cemil Turhan-

Cemil Turhan hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçudan kurulan mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın, itirazın mercisi tarafından incelenmesi için dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesine karar verilmesi istendi.

Turhan hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor- Trabzonspor ve 26 Şubat 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan kurulan beraat hükmünün onanması yönünde görüş belirtildi.

Turhan'ın, üzerine atılı bu eylemlerin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu iddiasıyla kamu davası açılmış ise de anılan maçlara yönelik yapılan hileli anlaşmaların zarar gören takımla yapılmadığı, iki takım arasında yapılan hileli anlaşmanın sonucunda üçüncü takımların zarar gördüğü, hile ve desisenin doğrudan zarar gören üçüncü takımlara yönelik olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için hilenin doğrudan zarar gören mağdura yönelmesi ve hile sonunda da mağdurun yanılarak karşı tarafa veya başkasına bir yarar sağlaması gerektiği vurgulanan tebliğnamede, "Söz konusu maçlarda yapılan hile doğrudan zarar gören mağdur takımlara yönelmediğinden sanığın üzerine atılı eylemler suç teşkil etmemektedir" denildi.

Turhan hakkında, 15 Mayıs 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçundan kurulan makumiyet hükmünün onaması istendi.

Tebliğnamede, Turhan hakkında 1 Mayıs 2011'de oynanan Fenerbahçe- İ.B.B Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçundan kurulan beraat de onanması talep edildi.

Sanık Cengiz Demirel hakkında, şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan kurulan beraat hükmünün de onanması istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Şike davasıyla ilgili tebliğnamesinde İlhan Ekşioğlu, Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, Mecnun Otyakmaz, Bülent Uygun, Hikmet Karaman ve İbrahim Akın hakkındaki kararların onanmasını istedi.

Tebliğnamede, Beşiktaş'ınn o sezon UEFA'ya gitmesi için Türkiye Kupası final maçının önemli olduğu belirtilerek, Adalı ile Tayfur Havutçu'nun, rakip takım oyuncularından İskender Alın ve İbrahim Akın ile görüşerek maçta iyi oynamamaları hususunda şike sözleşmesi yapmak için bu futbolcuların menajeri olan sanık Yusuf Turanlı ile irtibata geçtikleri anlatıldı.

Tebliğnamede, "Sanıkların asıl amacı futbolcuların transferini gerçekleştirmek değil, şike sözleşmesi yaparak maçı kazanmaya yöneliktir" denildi.

6222 sayılı Kanun uyarınca şike sözleşmesinin tamamlanmasından sonra edimlerin yerine getirilmesinin suçun oluşumuna engel teşkil etmediği belirtilen tebliğnamede, "Şike sözleşmesinin yapıldığı sübuta erdiğinden futbolcuların maçtaki performanslarının değerlendirilmesinin veya bu hususta bilirkişi raporu aldırılmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu husus ancak yargılamanın uzatılması sonucunu doğurabilecektir" ifadesine yer verildi.

Tebliğnamede, bu doğrultuda Tayfur Havutçu, İbrahim Akın ve İskender Alın hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanması istendi.

Akın'ın soruşturma evresindeki savunmasının avukatı huzurunda alındığı belirtilen tebliğnamede, cumhuriyet savcısının sanığı yönlendirerek ifadesini aldığı iddiasının da yerinde bulunmadığı bildirildi.

İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında ise Süper Lig'de spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olma suçudan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın mahalline iadesi yönünde görüş belirtildi.

Ekşioğlu'nun 5 karşılaşmada şike yapmak suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile 3 karşılaşmada şike yapma suçundan verilen beraat kararının onanması talep edildi.

Bülent Uygun hakkında Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak, Süper Lig'de 9 Nisan 2011'de oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe karşılaşmasında şike yapmak, 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçlarından beraatine ilişkin karar ile 22 Nisan 2011'de oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün de onanması talep edildi.

-Otyakmaz için hem bozma hem onama-

Sanık Mecnun Otyakmaz hakkında Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte yardım suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün bozulması istenirken, 22 Mayıs 2011'de oynanan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün onanması yönünde görüş bildirildi.

Sanık Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında, Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olma suçundan verilen mahkumiyet ve bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararla ilgili itirazın mercisi tarafınadn incelenmesi için dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesine karar verilmesi istendi.

Mosturoğlu, hakkında 3 müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla şike suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün ise onanması talebinde bulunuldu.

Sadri Şener, Nevzat Şakar, Hikmet Karaman, Hasan Çetinkaya, Sezer Öztürk, Zafer Önder İpek, Sercan Yıldırım ve Korcan Çelikay hakkındaki beraat hükümlerinin onanması istenen tebliğnamede, Tamer Yelkovan hakkındaki beraat ve mahkumiyet kararlarının da onanması yönünde görüş belirtildi.

AA

(19:37'de güncellendi)