Advertisement

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poors (S&P), Avrupa'daki aile şirketlerinin son beş yılda diğer şirketlere oranla daha fazla direnç gösterdiğini belirtti.

S&P, "Aile Şirketleri Avrupa'daki Kredibilite İçin Bariyer Oluşturmuyor" başlıklı raporunda aile şirketlerini inceledi.

Raporda, aile şirketlerinin "BB " olan reyting ortalamasının, gelişmekte olan pazarlardaki finansal olmayan tüm şirketlerin reyting ortalaması olan "BB"den çok az bir seviye daha yüksek olduğuna işaret edilirken, "Bu şunu açıklamaktadır; derecelendirilen tüm ihraççılarla karşılaştırıldığında, 'BBB' ve 'B' kategorisinde olan daha az aile şirketi bulunmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

Aile şirketlerinin son beş yılda diğer şirketlere oranla daha fazla direnç gösterdikleri ifade edilen rapordu, şu tespitlere yer verildi:

"Fakat aile şirketleri, tüm ihraççılar ile karşılaştırıldığında küçük bir gruptur, bu yüzden reyting alan aile şirketlerinin sayıları çoğaldıkça gelecek ekonomik dönemde bu trendleri de tekrar gözden geçireceğiz. Aile şirketlerinin yönetim ve idareleri de diğer ihraççılara göre daha iyi durumdadır. Aile şirketlerinin yüzde 18'i 'güçlü' yönetim ve idare skoruna sahipken, tüm EMEA şirketlerinde bu oran yüzde 13,1'dir. Olumsuz kredi tarafında, aile şirketleri yönetimi devretme planlamasında daha duyarlıdır ve kaynak ihracında daha az esneklik göstermektedirler.

Derecelendirilen aile şirketleri büyüklük, endüstri, şirketin kuruluş yeri bakımından çeşitlilik gösteren bir gruptur ve diğer ihraççılar ile karşılaştırıldığında, aile şirketi olmaları kredibilitede her hangi bir pozitif ya da negatif etki göstermemektedir."

AA