Advertisement

Gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurtdışında bulunan para, Döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan "Varlık Barışı" uygulamasında süre 31 Ekim 2013'e kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 85'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatıldı.

"Varlık Barışı" uygulamasıyla gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 itibariyle yurt dışında sahip olunan taşınmaz varlıklar, 31 Temmuz akşamına kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelleriyle bankalara bildirilebilecek, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilebilecekti.

"Varlık Barışı", 15 Nisan 2013 itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirim veya beyana konu edilmesine ve bazı yurtdışı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili geçici maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik usul ve esasları kapsıyor.

AA