Advertisement

Hazine, 2013 yılı için programladığı 188,6 milyar liralık borç ödemesinin 97,1 milyar liralık bölümünü Ocak-Haziran döneminde yaptı.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Haziran ayına ilişkin ''Kamu Borç Yönetimi Raporu"na göre, yılın 6 ayındaki toplam borç ödemesinin 86,8 milyar lirası iç, 10,4 milyar lirası da dış servisinden oluştu.

İç borç servisinin 67,7 milyar lirasını anapara, 19,1 milyar lirasını faiz oluşturdu. Dış borçta ise dağılım 6,4 milyar lira anapara, 4 milyar lira faiz ödemesi şeklinde gerçekleşti.

2013'de hedeflenen 188,6 milyar liralık finansmanın 97,1 milyar liralık kısmı Ocak-Haziran döneminde sağlanırken, bunun 82 milyar lirası borçlanma, 15,1 milyar lirası ise diğer finansman kalemlerinden elde edildi.

AA