Advertisement

Türkiye'de her 13 çalışana 1 yönetici düşüyor. Yöneticilerin yaklaşık yüzde 90'ı erkeklerden oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl sonu itibariyle Türkiye'de 24 milyon 821 bin kişi istihdam ediliyor. İstihdam edilenlerin yüzde 7,7'sini kanun yapıcı, üst düzey yönetici ve müdürler oluşturuyor. Başka bir ifade ile her 13 çalışana bir yönetici düşüyor.

Yönetici sayısı 2004'te 1 milyon 802 bin düzeyinde bulunurken, 2005 yılında 2 milyonu geçti ve 2 milyon 70 bin seviyesine ulaştı. Sonraki yıllarda 1 milyon 835 bine kadar inen yönetici sayısı son yıllarda artış eğilimine girdi ve 1 milyon 900 binin üzerine çıktı. Son olarak geçen yıl yönetici sayısı 1 milyon 911 bin oldu.

Türkiye'deki yönetici sayısı 2004-2012 döneminde yüzde 6 arttı. Bu dönemde Türkiye'de 109 bin yeni yönetici görev yapmaya başladı.

Kanun yapıcı, üst düzey yönetici ve müdürler cinsiyetleri açısından değerlendirildiğine erkeklerin egemenliği dikkati çekiyor. Türkiye'deki 1 milyon 911 bin yöneticinin 1 milyon 691 binini erkekler, 220 binini kadınlar oluşturuyor. Kadın yönetici oranı yüzde 11,5'te kalırken, her 10 yöneticiden yaklaşık 9'u erkeklerden oluşuyor.

2004-2012 arasında erkek yönetici sayısı 15 bin artarken, kadın yönetici sayısına 94 bin ilave oldu.

Erkek yönetici sayısı 2004 yılında 1 milyon 676 bin iken geçen yıl bu sayı 1 milyon 691'e çıktı. Kadın yönetici sayısı ise 2004'te 126 bin iken 2012'de 220 bine ulaştı. Bu dönemde erkek yönetici oranındaki artış yaklaşık yüzde 1'de kalırken, kadın yönetici oranındaki artış yaklaşık yüzde 75'i buldu.

Yeni yöneticilerin dağılımında kadınlar lehine ortaya çıkan durum, kadın yönetici oranına da olumlu yansıdı. Böylece 2004 yılında yöneticiler içerisindeki yüzde 7 kadın oranı geçen yıl itibariyle yüzde 11,5 seviyesine çıktı.

TÜİK verilerine göre, 2004-2012 yılları arasında Türkiye'deki yönetici, erkek ve kadın yönetici sayıları ile kadın yöneticilerin oranı şöyle:

Yıllar Yönetici Sayısı Erkek Yönetici Sayısı Kadın Yönetici Sayısı Kadın Yönetici Oranı
2004 1.802.000 1.676.000 126.000 7
2005 2.070.000 1.919.000 152.000 7,3
2006 1.932.000 1.774.000 158.000 8,2
2007 1.835.000 1.678.000 157.000 8,5
2008 1.860.000 1.677.000 183.000 9,8
2009 1.850.000 1.661.000 189.000 10,2
2010 1.883.000 1.694.000 189.000 10
2011 1.974.000 1.770.000 204.000 10,3
2012 1.911.000 1.691.000 220.000 11,5