Advertisement

Dünya Ekonomik Forumu 2013-2014 Küresel Rekabet Raporu'na göre İsviçre, rekabet gücü sıralamasında bu yıl dikkate alınan 148 ülke arasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk sırayı alırken, Türkiye ise 44. sırada yer buldu.


İsviçre'de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), 2013-2014 Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Rekabet gücü sıralamasında bu yıl dikkate alınan 148 ülke arasında İsviçre ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi Singapur ve Finlandiya izledi.


Dünya Ekonomik Forumu açıklamasına göre, rekabet gücünün önemli bileşenleri inovasyon ve kurumsal yapılanmada artış gösteren Türkiye, 148 ülke arasında 44. sırayı aldı.


Küresel Rekabet Gücü Endeksi'nde, ABD sıralamada son dönemlerdeki düşüş trendini tersine çevirerek, 2013-2014 yılında iki sıra yükselerek dünyanın en rekabetçi 5. ülkesi oldu. Ayrıca, ABD dünyanın en yenilikçi ekonomisi olma özelliğini de sürdürdü.


En rekabetçi 30 ekonomiden biri olan Çin, 29. sıradaki konumu ile büyük ölçekli gelişen ülkeler arasında lider pozisyona sahip oldu. Diğer BRICS ülkelerinden Güney Afrika 53., Brezilya 56., Hindistan 60. ve Rusya ise 64. sırada yer aldı.


Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine bakıldığında, Katar 13. sıra ile bölgede lider ülke konumundayken, Suudi Arabistan da sıralamada 20. oldu.


Latin Amerika'da ise, 34. sıraya yerleşen Şili, en rekabetçi ekonomi konumundayken, Meksika 55. sırada yer buldu.


- Türkiye değerlendirmesi


Raporda, Türkiye'nin 2012 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 794,5 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüklüğüne sahip olduğu kaydedilirken, kişi başına düşen gelirinin 10 bin 609 dolar olduğu aktarıldı. Ayrıca, Türkiye'nin GSYH'nın dünya toplamında yüzde 1,35 oranında bir paya sahip olduğu bilgisi verildi.


Türkiye, 2013-2014 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre 148 ülke arasında 44. sırada yer buldu. Bir önceki yıl 144 ülke arasında 43. olan Türkiye, ondan önceki yıl ise 142 ülke arasında ise 59. sırada konumlanmıştı.


Geçen yıl olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi'nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans pazar büyüklüğü kaleminde gösteriliyor. Türkiye, pazar büyüklüğünde en rekabetçi 16. ekonomi olurken, en kötü performans 130. sıra ile iş gücü piyasasının etkinliği kaleminde görülüyor.


Türkiye'de, bir önceki yıla göre en önemli iyileşmeler kurumsal yapılanma, inovasyon, sağlık ve ilköğretim, yükseköğretim ve işbaşında eğitim endekslerinde gözlendi.

 

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
04 Eylül 2013 Çarşamba, 13:28 Misafir isviçredeki kurum isviçreyi birinci ilan etmiş bak şu tesadüfe.