Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hazırladığı "Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ile "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde düzenlenen ortaklık varantları ile aracı kuruluş varantları tek bir tebliğ altında birleştirilerek "Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği" adıyla bugünkü 28761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK söz konusu Tebliğ ile; varantlara ilişkin düzenlemeleri tek bir tebliğ altında birleştirirken, Kanun hükümlerine uyum sağlamak amacı ile "aracı kuruluş varantları" "yatırım kuruluşu varantları" olarak yeniden düzenledi.

Yapılan açıklamada yatırım kuruluşu varantlarına benzer nitelik taşıyan yatırım kuruluşu sertifikalarının da Tebliğ kapsamına alındığı belirtilerek, yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arz edilmeyerek yalnızca nitelikli yatırımcılara satışına ve yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının ihracında dayanak varlık olarak devlet iç borçlanma senetlerinin kullanılabilmesine imkan tanındığı kaydedildi.

- Amerikan tipi varantlar ihraç edilebilecek-

Banka ya da aracı kurumun dahil olduğu grup bünyesinde faaliyet gösteren ancak banka ya da aracı kurum sıfatını taşımayan başka bir kuruluş tarafından da yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihraç edilebilmesine imkan tanındığı ifade edilen açıklamada, mevcut tebliğde yer alan ortaklık varantlarından farklı olarak, kullanım hakkı sadece vade sonunda (Avrupa tipi) değil vade içinde de doğan ortaklık varantlarının (Amerikan tipi) ihracına imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır denildi.

SPK tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Tebliğ ile, ortaklık varantlarına ilişkin uzlaşı yöntemleri çeşitlendirilerek, kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminin yanı sıra pay ile uzlaşı ve nakdi uzlaşı yöntemlerinin kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır."

AA