Advertisement

Hazine, düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde 3 milyar 448 milyon lira borçlandı.

Hazinenin gerçekleştirdiği ilk ihalede 2 yıl (609 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında basit faiz yüzde 9,30, bileşik faiz ise yüzde 9,52 oldu.

İhalede, nominal teklif 1 milyar 59,9 milyon lira, nominal satış 474,9 milyon lira, net satış 451,6 milyon lira oldu. Piyasa yapıcılarından ihaleye 1 milyar 786 milyon liralık teklif geldi ve net 893 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine, diğer ihalede ise 10 yıl (3465 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,55 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 9,81, bileşik faiz ise yüzde 10,05 oldu.

Söz konusu ihalede nominal teklif 1 milyar 781,7 milyon lira, nominal satış 1 milyar 354,5 milyon lira, net satış ise 1 milyar 177 milyon lira oldu. Piyasa yapıcılarından da 1 milyar 544,4 milyon liralık teklif geldi ve 926,6 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 3 milyar 448,2 milyon lira borçlanmış oldu.