Advertisement

Çay üreticilerine, 2013 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 12 kuruş fark ödemesi yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2013 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle 2013'te yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararda belirtilen Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas 2013 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında 2013 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticiler desteklenecek.

Ruhsatlı üreticilere 2013 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 12 kuruş fark ödemesi desteği yapılacak.

- Destek ÇAY-KUR aracılığı ile ödenecek-

Fark ödemesi desteği, Ziraat Bankası tarafından, Bakanlığın ilgili kuruluşu ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenecek.

Bakanlık, 2014 mali yılı bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAY-KUR'a kaynak aktaracak. Tebliğin uygulanmasıyla ilgili üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankası'na Bakanlık tarafından ayrıca verilecek.

Ödemeler, ÇAY-KUR'a kaynak aktarılmasını müteakip, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış bulunan hesaplara yapılacak.

Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmayacak.

Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret Borsalarının hizmetlerinden yararlanılacak.

İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile geri alınacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
11 Eylül 2013 Çarşamba, 16:24 Misafir yaklaşık 5 kg.çaydan 1 kg.kuru çay elde ediliyor,çay fabrikalarından özel olanları 50-60 kuruş,çaykur ise yaklaşık 110 kuruşa sınırlı miktarda alım yapıyor,yani her halukarda üretici emeğini göremiyor,raflarda ortalama 13-15 tl/kg.fiyat olduğu düşünüldüğünde üreticinin emeğinin nasıl istismar edildiği görülür.
11 Eylül 2013 Çarşamba, 15:06 Misafir 12 kuruş ne ya 70 krş tan alınan çayı 82 krş yapmışsın ne olur. çayın kilosu 15 tl. 15 tl nin neden 2.5 tl si üreticiye gitmiyor. aradaki süreçler daha verimli olsun, gereksiz aracılar aradan çıkartılsın. 10 yıl sonar bu fiyatlarla çocuklarınız çiftçi olur mu sizce... eğer bunun nedeni ab ise bırakın ab yi... merkel in sonunu hesaplamadan ayrıcalıklı üyelik teklifinin balıklama üzerine atılmamız gerekirdi. hem üyelik şartlarına tabi değiliz hem de vizesiz dolaşacak ve ticari faydaları olan ayrıcalıklarımız var sadece temsil hakkımız olmayacaktı.bütçeye de katılmayacaktık. onlar bile geri çekti