Advertisement

İhracat birim değer endeksi, bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılının temmuz ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı.

Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2010=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre, ithalat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azaldı. İhracat birim değeri endeksi de aynı dönemde yüzde 0,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 1,5, yakıtlarda yüzde 1 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4, imalat (gıda içecek tütün hariç) sanayinde yüzde 2,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 5, imalat (gıda içecek tütün hariç) sanayinde yüzde 2,3 artarken, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,9, yakıtlarda yüzde 2,2 azaldı.

- Miktar endeksleri de arttı-

İthalat miktar endeksi, 2013 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2, ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; bu yıl temmuz ayında geçen yıl temmuz ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 2,4 azalırken, ithalat miktar endeksinde de yüzde 9,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 0,7, ithalat miktar endeksi de yüzde 3,3 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi ana ürün grupları itibariyle, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 18,5, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 22, yakıtlarda yüzde 26,3, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayinde yüzde 14,2 artarken, STIC'de başka bir yerde sınıflandırılmayan mallarda yüzde 86,3 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise ana sektörlere göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 5 azalış, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,7, yakıtlarda yüzde 7,2, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayinde yüzde 15,8 artış görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret hadleri, 2012 yılı temmuz ayında 98,2 iken, 2013 yılı temmuz ayında 100'e yükseldi.

AA