Advertisement

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, "Borsa İstanbul olarak İstanbul'un bölgesel ve küresel bir finansal merkez olma vizyonuna katkıda bulunacağına inandığımız her türlü faaliyet ve etkinliğe önümüzdeki dönemde de destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Borsa İstanbul, İslami Kalkınma Bankası, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve MÜSİAD işbirliği ile düzenlenen, "Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Finans" konulu "Uluslararası Finansal Sistemler Forumu", İstanbul Wow Convention Center'da gerçekleştirildi.

2007 yılında başlayan ve küresel finans sistemindeki bazı yapısal sorunları gözler önüne seren, krizin olumsuz etkilerinden kurtulma çabalarının sürdüğü bir dönemde düzenlenen Foruma katılan devlet adamları ve siyasetçiler, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri, ünlü iktisatçılar ve finans dünyasının önde gelen temsilcileri, gelecek nesiller için daha adil, kapsayıcı ve istikrarlı bir finansal sistemin inşası yolunda potansiyel çözüm yollarını masaya yatırdı.

Uluslararası Finansal Sistemler Forumu" kapsamında düzenlenen düzenlenen, "Kriz Sonrası Dönemde Küresel Finansal Mimari: Alternatif Finansal Sistemlerin Başarı Olanakları ve Muhtemel Zorluklar" konulu panelde konuşan Turhan, Borsa İstanbul olarak İstanbul'un bölgesel ve küresel bir finansal merkez olma vizyonuna katkıda bulunacağına inandıkları her türlü faaliyet ve etkinliğe önümüzdeki dönemde de destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

- "Forum, Faizsiz Finansman Konusunun Uluslararası Seviyede Ele Alınmasına Vesile Olacak"-

İbrahim Turhan şunları kaydetti:

"İçerisinden geçmekte olduğumuz küresel kriz sürecinde faizsiz finansmana dayalı bankacılık faaliyetlerinin ve sermaye piyasası araçlarının gerek makro ve mikro ihtiyati risklerin yönetiminde sunduğu imkanlar gerekse geleneksel bankacılık kaynakları ile gerçekleştirilmeyecek kimi projelere finansman sağlayabilmesi nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik dinamizmi desteklemek amacıyla kullanılabileceği konusu birçok mecrada ele alınmıştır.

Bu minvalde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde İslam Ülkeleri İstatistikî, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından organize edilen, Borsamızın da ana sponsorluğunu yaptığı bu etkinlik faizsiz finansmanın sunduğu alternatifler ile karşı karşıya bulunduğu kimi sorunların gerek akademisyenlerin sunduğu bilimsel bildiriler gerekse sektör temsilcilerinin iştiraki ile gerçekleşen paneller yoluyla uluslararası seviyede ele alınmasına vesile olacaktır. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenleri tebrik eder, Borsa İstanbul olarak İstanbul'un bölgesel ve küresel bir finansal merkez olma vizyonuna katkıda bulunacağına inandığımız her türlü faaliyet ve etkinliğe önümüzdeki dönemde de destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim."

Forumda, daha adil, istikrarlı ve sürdürülebilir bir finansal sistemin oluşturulmasında kritik bakış açıları ve yeni vizyonlar; kriz sonrası dönemde küresel finansal mimari ve alternatif finansal sistemler için başarı olanakları ve muhtemel zorluklar; risk ve getiri paylaşımı konusunda daha katılımcı bir finansal sistemin teşvik edilmesinin yolları; finansal kurumlar açısından sermaye piyasasındaki gelişmeler ve alternatif iş modelleri; finansal sistemlerin istikrar ve kapsayıcı sürdürülebilir kalkınmadaki rolleri; ve daha fazla risk-getiri katılımına dayalı bir finansal sistemde girişimciliğin ve girişim sermayesinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

AA