Advertisement

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Show Tv'nin satış işleminin kurum açısından tamamlandığını, bu konuda herhangi bir hukuki belirsizlik veya tereddüt bulunmadığını bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada, bir gazetede Show Tv'nin satış süreciyle ilgili belirsizlik ve hukuki engeller olduğuna yönelik kamuoyunu yanlış bilgilendiren haber yapıldığı ifade edildi.

TMSF'nin Çukurova Grubu'ndan olan kamu alacağının tahsili amacıyla, Gruba ait Show Tv'nin de içinde bulunduğu 12 şirketin yönetimini devraldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarını etkin ve kararlı bir şekilde sürdüren Kurumumuz, bu çerçevede Show Tv'de bulunan Çukurova Grubu hisselerinin ilgili grup tarafından rızaen satışına imkan sağlamış ve satış işlemi gerçekleşmiştir. Kurumumuz bu satışta, Çukurova Grubu'nun hisselerinin satışına kamu alacaklısı sıfatıyla muvafakat eden konumunda bulunmuştur.

İktisat Bankası'ndan kaynaklanan kamu alacakları sebebiyle de daha önce Erol Aksoy Grubu adına AKS TV'de bulunan bir kısım hisselerin, TMSF adına tescil edildiği, dolayısıyla bu hisselerin de hissedar sıfatıyla Fon tarafından satıldığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Bu şekilde Show Tv'nin satış işlemi kurumumuz açısından tamamlanmış olup herhangi bir hukuki belirsizlik veya tereddüt de bulunmamaktadır."

- "Hukuktan kaynaklanan bütün haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır"

Satışın gerçekleştirildiği tarihten itibaren yapılan tüm açıklamalara rağmen, bir gazetede gerçek dışı haberler üretilerek kamuoyunun yanıltılmasına dönük gayretlerin üzüntüyle izlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlangıç itibariyle sehven yapıldığını düşündüğümüz bu haberlerin düzeltilmesi için yapmış olduğumuz tüm açıklama ve girişimlere rağmen, ısrarla bu tür haberlerin yayınlanmasına devam edilmektedir. Bu durum, kamuoyuna haber verme görevinden ziyade kurumumuzu bilinçli bir şekilde yıpratma gayreti olduğu düşüncesini tarafımızda oluşturmuştur.

Kamuoyu tarafından bilinmektedir ki TMSF bu güne kadar ki faaliyetlerinde şeffaf davranmaya dikkat etmiş ve kendisine kanunla verilen kamu alacağı tahsil görevini en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olmuştur. Bu görev ve gayret bundan sonra da devam edecektir. Ancak hukuka aykırı, mesnetsiz, karalayıcı ve gerçek dışı haberler karşısında da hukuktan kaynaklanan bütün haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır."

AA