Advertisement

Bankaların konsolide finansal tablolarının düzenlenmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt içinde kurulu bir bankanın ya da finansal holding şirketinin bağlı ortaklığı, birlikte kontrol edilen ortaklığı ya da iştiraki konumunda olan bankalar "konsolide finansal tablo düzenleme zorunluluğu"na ilişkin tebliğ maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tablo düzenleyecekler. Ancak, "bu kapsamda bağlı ortaklığı, birlikte kontrol edilen ortaklığı ya da iştiraki bulunan ana ortaklıkların, konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde bu şekilde düzenlenecek konsolide finansal tablolar" esas alınmayacak.