Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son 10 yılda çok önemli bir dönüşümden geçtiğini ve bu dönüşümün en önemli nedeninin siyasi istikrar olduğunu belirterek, "Son 10 yılda yolsuzluğu azalttık. Rekabet gücümüzü artırdık. Kurum kalitemizi ve yatırım iklimimizi iyileştirdik. Rekabeti daha da artırmak, sermaye piyasalarını derinleştirmek istiyoruz" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Al-Iktissad Wal-Aamal Group (AIWA) iş birliğiyle gerçekleştirilen 2. Türk-Arap Sermaye Piyasaları Forumu'nda (TAF-CM) konuşan Şimşek, Suriye'de büyük bir trajedi yaşayan insanları Türk halkının kalbinde taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bölgenin istikrarlı ve müreffeh olmasını istediğini söyledi.

İstikrarlı ve müreffeh bir bölgenin tüm insanlığın ve Türkiye'nin çıkarına olacağını vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin bu konudaki politikasının son derece açık ve net olduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin hiçbir ülkenin iç işlerine karışmak gibi bir amacının olmadığını dile getirerek, "Bu kadar insanın acı çektiği bir ortamda rahat rahat oturmakta kolay değil. Umuyoruz ki makul düşünce ve mantık bölgeye hâkim olur ve bölgede barışçıl ve istikrarlı bir durum ortaya çıkar" dedi.

Sermaye piyasaları arasında daha fazla ekonomik entegrasyona ihtiyaç olduğuna işaret eden Şimşek, "Türkiye son 10 yılda çok önemli bir dönüşümden geçti. Türkiye'deki bu dönüşümün en önemli nedeni siyasi istikrardır. Tabi tek başına siyasi istikrar da başarıyı getirmez. Başarı hem siyasi istikrar hem de akılcı ve reformist yaklaşımla gerçekleşebilir. Türkiye ekonomik ve siyasi reformlardan çok büyük yarar gördü. Türkiye siyasi, ekonomik ve sosyal olarak muazzam bir dönüşüm yaşadı. Bu da refahı beraberinde getirdi. Dünyanın en büyük küresel krizleri yaşandığı bir dönemde bile Türkiye'nin ortalama yurt içi GSMH'sı yüzde 4,5 artmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

- " Türkiye son 10 yıldaki başarıyı sağlamak için evinde güzel bir temizlik yaptı"-

Bakan Şimşek, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasındaki uçurumu kapattığını belirterek, Türkiye'nin son 10 yılda yakaladığı başarıyı sağlamak için evinde çok güzel bir temizlik yaptığını söyledi.

Türkiye'nin mali işlerini düzelttiğini ifade eden Şimşek, Türkiye'nin eğitim, altyapı ve sağlık konularına büyük yatırım yaptığını dile getirdi.

Şimşek, Türk nüfusunun yüzde 39 'unun öğrenci olduğuna vurgu yaparak, "AB'de bu oran yüzde 22'dir. Şuan eğitim için harcadığımız para 2002'deki rakamdan 6 kat daha fazladır" dedi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin son derece genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Bu nedenle verimsiz yatırımlara kaynak ayrılacağına artık her ülke eğitime yatırım yapmalıdır. Türkiye'nin deneyimi herkese şunu gösteriyor; alt yapı, Ar-Ge, sağlık hizmetleri insan kaynağının kalitesini artırmak için çok önemli. Türkiye'nin iflasın eşiğinde olduğunu söyleyenler vardı. Ancak Türkiye ilerliyor. Başarılı bir mali konsolidasyon ile GSMH oranları gelişmekte olan ülkelere oranla arttı. Enflasyon tek haneli rakamlara indi ve orada kaldı. Fiyat istikrarı refahın gerçekleşmesinde çok önemli" diye konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin yaşadığı krizlerden ders çıkardığını ifade ederek, "Bu gün bankacılık sektörümüz çok güçlüdür. Bu arada, hane halkının Döviz cinsinden borçlanmasını istemiyoruz. Kurumsal sektörde bir kaldıraç gerçekleşti. Bunların çoğu yatırımlara gitti. Alınan kredilerin geri ödenmesi için yeterli gelir vardır ve kaldıraç hala olumludur" dedi.

Türkiye gibi ülkelerin demografik nedenlerden dolayı bir refah fırsatı olduğuna vurgu yapan Şimşek, reformların doğru bir şekilde uygulanmasının başarıyı da beraberinde getirdiğini ve Türkiye'nin 2023'te yurt içi GSMH'sını 2,5 kat artırmak istediğini vurguladı.

- "Türkiye küreselde ilk 10, Avrupa'da ilk 3 ekonomi arasına girmeyi amaçlıyor"-

Şimşek, Arap dünyasının da bu başarıyı sağlayabileceğini üstelik petrol ve doğal gaz olmadan da bunu yapabileceklerini ancak petrol ve doğal gazın onlar için büyük bir fırsat olduğunu ve başarı için açıklık ileri bir vizyon ile şeffaflığın gerekli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin küreselde ilk 10, Avrupa'da ilk 3 ekonomi arasına girmeyi amaçladığına dikkati çeken Şimşek, "Son 10 yılda yolsuzluğu azalttık. Rekabet gücümüzü artırdık. Kurum kalitemizi ve yatırım iklimimizi iyileştirdik. Ancak görevimiz bitmedi. Pek çok yapısal sorunumuz var. Bunun için reformlarımız var. Rekabeti daha da artırmak, sermaye piyasalarını derinleştirmek istiyoruz. Kendi sermaye piyasamızı geliştirirken, bölgesel bağlantılardan da yararlanmak gerekir. Bölgede katılım bankacılığı ve değişik enstrümanlar açısından fırsatlar var. Bunun başında sukuk geliyor. Sermaye piyasalarının gelişmesi ve bu bölge için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye için yerel enerji kaynaklarının hayati önem taşıdığını anlatan Şimşek, geçen yıl enerji ithalatına 60 milyar dolar harcandığını kaydetti.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin kırılganlığı ve cari açığından bahsedildiğini ifade ederek, "Buna sebep olan işte bu enerji giderlerimizdir. İş gücü piyasamızı da reforma tabi tutup, daha esnek hale getireceğiz. Kayıt dışı ekonomiyi engellemeye çalışıyoruz. Bütün bunları halledip daha fazla kaynak yaratmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupalıların kendi paralarını Türk pazarlarına yatırmayı tercih ettiğini belirterek, "Ancak komşularımız Türkiye'yi gözardı edip paralarını batıya yatırıyor. Ben yıllarca finansal hizmetler sektöründe çalışan bir kişi olarak bunu anlamakta zorlanıyorum" dedi.

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Al-Iktissad Wal-Aamal Group (AIWA) iş birliğiyle gerçekleştirilen 2. Türk-Arap Sermaye Piyasaları Forumu'nda (TAF-CM) yaptığı konuşmada, bölgeye bakıldığında karamsar bir ortamdan geçildiğini belirterek, Suriye'nin durumunun görüldüğünü, bu bölgenin demokrasiye hazır olup olmadığı tartışmalarının sürüp gittiğini kaydetti.

"Bugünkü duruma rağmen, bölge muazzam fırsatları beraberinde getiriyor" diyen Şimşek, bu coğrafyanın bereketli olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, pek çok ülkelerde önemli doğal kaynakların bulunduğunu ifade ederek, "Bazı ülkelerde toprak kurak ama doğal kaynakları kullanarak bu toprakları dönüştürebiliyorsunuz. İsviçre dağlardan ibaret ama dünyanın en ileri ülkelerinden biri. İsrail'de her şey araştırma geliştirme ile yapılıyor. İsrail'in elinde kaliteli insan kaynakları stokundan başka neleri var? İyi bir eğitim seviyeleri var. Bütün bunları biz de yapıp öğrenmeliyiz. Bunun yanında bir de doğal kaynağınız varsa her şeyin üstesinden gelebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, bazı ülkelerde nüfusun yüzde 70'inin 30 yaşın altında olduğunu, Türkiye'de nüfusun yüzde 50'sinin 29 yaşın altında bulunduğunu belirterek, "Kendi seçim bölgem Batman'da nüfusun yüzde 60'ı 24 yaşın altındadır. Bu bölgede gerçekten de genç demografi var. Ama bu aynı zamanda istikrarsızlık kaynağı da olabilir. Biz bu gençlere istihdam yaratmazsak istikrarsızlık olur. Bu bölgenin asıl korkması gereken budur" dedi.

Eğer ülkeler kaynakları insanların refahını artırmak için kullanmazlarsa bu da sorunları beraberinde getireceğini ifade eden Şimşek, bölge içindeki ticaretin yeterli düzeyde olmadığını dile getirdi.

- "Halen rekabetten korkuluyor"-

Mehmet Şimşek, MENA Bölgesi'nde doğalgaz ve petrolün asıl ihracat malları olduğuna işaret ederek, "Ülkelerin birbirini tamamlayacak ticaret imkânlarının olduğunu biliyorum. Bunun için de serbest ticaret anlaşmasına ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu bölgede halen rekabetten korkuluyor" dedi.

Bakan Şimşek, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye'nin birbirini tamamlaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye gibi yükselmekte olan pazarlarda ister Orta Doğu ister Kuzey Afrika söz konusu olsun bu bölgelerdeki fazlanın çoğunun yine bu bölgeye yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölgede çok fırsatlar var. Son 10 yılda Türkiye'ye 123 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekti. Bunun yüzde 80'inin kaynağı Avrupa idi. Avrupalılar kendi paralarını Türk pazarlarına yatırmayı tercih ediyor, ancak komşularımız Türkiye'yi göz ardı edip paralarını batıya yatırıyor. Bu çözülecek bir şey değil. Ben yıllarca finansal hizmetler sektöründe çalışan bir kişi olarak bunu anlamakta zorlanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

- "Sermaye piyasalarının gelişmesi için verimli ortam var"-

Şimşek, Türkiye'nin dünyanın en çok turist alan 6. ülkesi olduğunu anımsatarak, bu bölgede müthiş turizm fırsatlarının bulunduğunu ve Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin dünyanın 6. büyük tarım ekonomisi olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Türkiye'nin gelecek birkaç yıl içinde ilk 5 ülkeden biri haline gelmek istediğini dile getirdi.

Şimşek, Türkiye'de çok kapsamlı kentsel dönüşüm sürecinin olduğunu belirterek, ulaşım ile ilgili büyük projeler yatırım yapılabileceğini ve önemli fırsatların bulunduğunu kaydetti.

Bütün bu projeler için finansman bulunması gerektiğini ve yaratıcı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu aktaran Şimşek, sermaye piyasalarının gelişmesi için çok verimli bir ortam olduğuna inandığını, Borsa İstanbul ve bölge arasındaki iletişimin çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, Mısır konusunda itirazlarını ifade ettiklerini vurgulayarak, "Biz Mısır halkının demokrasi talebini destekliyoruz. Biz darbeye karşı itirazda bulunduk. Mısır'ın istikrarlı ve büyüyen bir ülke olmasını istiyoruz. Sadece bölge açısından değil dünya açısından da önemli. Bölgedeki komşular hakkında görüş bildirirken amacımız komşularımızın büyümesini ve gelişmesini sağlamaktır. Onların büyüyüp gelişmesi, bizim de bundan faydalanmamız anlamına gelecektir. Bu bölgenin barış ve istikrara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

AA