Advertisement

Rekabet Kurulu'nun bu yıl verdiği ceza miktarı, 14 yılın toplamında verdiği ceza miktarını geçti. Kurulun verdiği ceza, 1998-2012 yılları arasında 865,5 milyon lira iken bu yıl 19 Eylül 2013 itibariyle bu rakam 1 milyar 145,6 milyon lirayı buldu.


Kurul, para cezalarının büyük kısmını bankacılık sektörüne verirken, ikinci sırada gıda sektörü, üçüncü sırada çimento ve hazır beton sektörü yer aldı.


Rekabet Kurumu'nun verilerine göre, bu yıl rekabet ihlalleri nedeniyle uygulanan idari para cezaları bakımından çarpıcı bir dönem oldu. Rekabet Kurulu'nun 19 Eylül 2013 itibariyle çeşitli sektörlere verdiği para cezası tutarı son olarak çimento ve hazır beton firmalarına verdiği para cezasıyla birlikte 1 milyar 145 milyon 659 bin lirayı buldu.


1997 yılında kurulan Rekabet Kurumu, içinde oluşturulan kurulu vasıtasıyla ilk cezasını 1998 yılında 95 bin 746 lira ile petrokimya ve petrol ürünleri sektörüne verdi. Kurulun, 1998-2012 arasında verdiği para cezalarının toplamı yaklaşık 865 milyon 552 milyon lira düzeyinde oldu. Bu yıl ise Kurumun tarihindeki en yüksek ceza miktarına ulaşıldı.


Bu yıl teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve hakim durumun kötüye kullanılmasına yönelik uygulamalar kapsamında 14 dosya nihai karara bağlandı. Kurul, yılın başından bu yana toplamda 1 milyar 145 milyon 659 bin lira idari para cezası verdi. Cezanın büyük kısmı bankalara kesildi. Bu yıl verilen cezların 1 milyar 116,9 milyon liralık kısmını bankalar, 17,9 milyon liralık kısmını gıda sektörü, 9,4 milyon liralık kısmını çimento ve hazır beton sektörü, 594 bin 641 lirasını kimyasal ürünler sektörü, 191 bin 329 lirasını sürücü kursları, 7 bin 215 lirasını ise mücevherat sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik soruşturmalar sonucunda verilen cezalar oluşturdu.