Advertisement

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türk-Arap Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Bakanları 1. Toplantısı'nda, ekonomi ve ticaretin her alanında ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak kararlar alıp, bir yol haritası oluşturduklarını söyledi.

Çağlayan, Mersin HiltonSA'da dünden bu yana devam eden "Türk-Arap Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Bakanları 1. Toplantısı"nın kapanışında ortak deklarasyonu açıkladı. Çağlayan, toplantının en önemli mesajının, Türkiye ve Arap ülkelerinin kardeşliğinin, ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik iradelerinin bir kez daha dünyaya duyurulması olduğunu ifade etti.

Bu toplantının, Türkiye'nin sanayi, ticaret, turizm ve yatırımlar şehri olan, aynı zamanda nüfusunda ciddi Arap vatandaşların da olduğu Mersin'de yapılmasının kendisini ayrıca gururlandırdığını anlatan Çağlayan, "Bizler Arap ve Türk Ekonomi Bakanları olarak halklarımızın refahını artırmak, ticari işlerimizi çeşitlendirmek ve yeni iş birliği alanları keşfetmek arzusunda olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirdik. 2 oturumda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ekonomi ve ticaretin her alanında ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak kararlar alıp, bir yol haritası oluşturduk" diye konuştu.

Alınan kararları anlatan Çağlayan, ilk olarak somut ticari ve ekonomik iş birliği projelerini ele aldıklarını, ülkeler arasında fuar ve konferans gibi iş çevrelerini bir araya getirecek faaliyetleri artırma noktasında görüş birliğine vardıklarını, ekonomik krizlerin dünya ekonomilerini korumacılığa sevk ettiği zor dönemlerde dahi korumacı tedbirlere yönelmeme ve şeffaf bir ticaret politikası yürütme konusunda fikir birliğine vardıklarını bildirdi.

Çağlayan, uluslararası örgütler nezdinde iş birliği oluşturma konusunda mutabakata vardıklarını belirterek, Arap Ligi ülkelerinin, Dünya Ticaret Örgütü, G20, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütler bünyesinde yakın iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını vurguladıklarını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım süreci devam eden Arap Ligi ülkelerine teknik anlamda gerekli her türlü desteği sağlayamaya hazır olduklarını bildirdiklerini ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu:

"Bölgesel ticaret anlaşmalarının ülkelerimiz arasındaki mal ve hizmet ticaretinin artırılmasına katkı sağlayacağı konusunda fikir birliği oluştu. Bu çerçevede Pretas Protokolü'nü henüz onaylamayan ülkelere de onaylamaları yönünde çağrıda bulunuldu. Bazı ülkelerin temsilcileri kendilerinin de çok kısa süre içinde bu süreci bitireceklerini ve bir kısmı da bitirmek üzere olduğunu ifade etti. Ticaretin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapmak ve projeler üretmek üzere, ticaretin kolaylaşması için öneri geliştirecek bir grup kurulması konuşuldu. İkili ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla ülkeler arasında teknik düzenlemeler, standardizasyon gibi konularda daha çok iş birliği yapma yönünde fikirler ortaya atıldı. İslam Ülkeleri ve Standardizasyon ve Metroloj Enstitüsü bünyesinde yapılan çalışmalara aktif katılım konusunda uzlaşıldı."

Çağlayan, toplantıda ele alınan bir diğer önemli konunun yatırımlar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Arap Ligi ülkeleri firmalarının son 10 yılda ülkemize yaklaşık 9 milyar dolar yatırım yaptığını, ülkemiz firmalarının da 6 milyar dolar bu ülkelerde yatırım yaptığını görüyoruz ancak ülkelerimizin güçleri ve potansiyellerinin bunun çok üzerinde olduğunun bir kez daha altını çizerek tüm bakanlar kendi yatırımcılarını diğer ülkelere daha fazla yatırım yapmasını teşvik etmeye karar verdiler. Yatırımcıların ve yatırımların korunması konusundaki yasal çerçevelerin önemli hususunda uzlaşıldı. Bu kapsamda ülkelere çifte vergilendirmenin önlenmesi ve yatırımın korunması konusunda çağrıda bulunuldu. Aynı şekilde sadece mal ticaretinde değil, hizmet ticareti alanında da iş dünyamızı daha çok teşvik etmek ve bu alanı daha şefaff hale getirmek ve serbestleştirmek yönünde de gayret gösterme yönünde uzlaşıldı."

Arap ülkelerin bakanlarıyla küresel gıda krizine karşı önlemlerin alınmasına ve tarafların yürürlükteki anlaşmalara ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak tarım sektörüne yönelik desteğin sürdürülmesine karar verdiklerini kaydeden Çağlayan, karşılıklı yatırımların ve ticaretin gelişmesi için özel sektörün rolünü vurgulayıp Türk ve Arap iş dünyası şirketleri arasında ortaklık kurulmasının öneminde mutabık kaldıklarını belirtti.

Arap-Türk İş Konseyi'nin kurulma çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve konseyin yıl sonuna kadar özel sektör kuruluşları arasında kurulacağını bildiren Çağlayan, alınan kararların takibi için de "Kıdemli Memurlar Kurulu" kurulmasına karar verildiğini söyledi.

- "Bizler birlikteyken, beraber hareket ederken güçlüyüz"

Türkiye ve Arap ülkelerinin yaklaşık 500 milyona varan nüfusu, 3,5 trilyon doları bulan milli geliri, 2,5 trilyon dolara yakın dış ticaretiyle adeta büyük bir dev oldğunu belirten Çağlayan, "Amacımız, geçtiğimiz yıl Arap ülkelerinde 36 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımızı ve 19 milyar dolar ithalatı yani toplamda 55 milyar dolarlık dış ticaret hacmini daha yüksek seviyelere çıkarmaktır. Bizler birlikteyken, beraber hareket ederken güçlüyüz. Bu gücü enerjiye çevirmek, dünya ekonomisine yön verecek bir güç edinmek, daha çok birlikte hareket etmekle ancak mümkün olacaktır. Bizler bugün bu başlangıcı yaptık. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için büyük önem verdiğimiz konuları en kısa zamanda hayata geçirmek üzere her türlü gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Çağlayan ayrıca, bir sonraki toplantının 2015 yılında Kuveyt'te yapılacağını sözlerine ekledi.

92. Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı ve Arap Delegasyonları Başkanı sıfatıyla toplantıya katılan Fas Krallığı Ticaret, Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Abdelkader Amara ise anlaşılan konuları aktif hale getireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Toplantı öyle bir zamanda yapılmaktadır ki dünya bir krizden geçmektedir. Ekonomik kriz sürmekte ama biz azimliyiz, çalışacağız, imkanlarımızı doğru şekilde kullanacağız. Hem kendi aramızdaki ticareti artıracağız hem de başka ülkelerle ticaretimizi artıracağız. Arap Serbest Bölgesi yürürlüğe girecek ve Türk Arap işbirliği açısından çok önemli bir enstrüman olarak ortaya çıkacaktır."

Arap Devletleri Ligi Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Muhammed bin İbrahim Al Tuwaijri de ticaretin kolaylaşması konularını ele aldıklarını anlatarak, dünya ticaretinde önemli bir yere gelmek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Toplantının sonunda, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı Ilyas Dawaleh arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" imzalandı.

AA