Advertisement

Türkiye elektrik sistemi ile Kıta Avrupası elektrik sisteminin kalıcı bağlantısının gerçekleşmesine yönelik çalışmaların deneme sürecinden olumlu sonuçlar alındı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri (ENTSO-E) Avrupa Kıtası Bölge Grubu (RGCE) Türkiye elektrik sistemi ile Kıta Avrupası elektrik sisteminin kalıcı bağlantısının gerçekleşmesini test eden deneme sürecinin olumlu sonuçlarını açıkladı.

Enerji temininde birbirlerine ve dışa bağımlı olan ENTSO-E ülkelerinin enerji politikalarını, daha fazla şebeke senkronizasyonu ile geçerli tek tip piyasa modeli oluşturmak ve bu sayede enerji arzı güvenliğini artırmak, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, çevre sorunlarını en aza indirmek ve şebekelerin enerji çeşitliliğini fırsata dönüştürmek oluşturuyor.

Türkiye'ye ilişkin nihai risk değerlendirmesi ise 16 Ekim 2013'te yapılacak RGCE Plenary toplantısı için hazırlanacak.

TEİAŞ'ın, ENTSO-E RGCE İşletme El Kitabı'nda bulunan standartlar ve yükümlülükler ile ilgili özdeğerlendirmesinin ardından kurumun, söz konusu standart ve yükümlülükleri kendisi için kalıcı bir şekilde bağlayıcı hale getirecek olan Uzun Dönem Anlaşması imzalaması öngörülüyor.

Uzun Dönem Anlaşması, Türkiye'deki 2 bölgeye özel koruma sistemi kurulmasını, telekomünikasyon altyapısının iyileştirilmesini, Türkiye'nin güneydoğusunda STATCOM/SVC tesisinin tamamlanmasını ve çevrimiçi güvenlik analizi uygulaması yapılması gibi 4 teknik işlemin tamamlanmasını içerecek.

Anlaşma aynı zamanda enerji ticareti ile ilgili olarak Türkiye elektrik sisteminin 3. İç Enerji Piyasası Paketi ve ilgili diğer AB mevzuatına paralel olarak işletilmesi gerekliliğini şart koşacak.

Kalıcı senkron bağlantı ile ilgili nihai karar bundan sonra alınacak. Bu aşamaları mümkün olan en açık sözleşme çerçevesi altında gerçekleştirilmesi için, deneme bağlantı sürecinin resmi olarak bir 1 yıl uzatılması teklif edildi. ENTSO-E, TEİAŞ'a bu aşamaları belirten resmi bir yazı yazdı.

- "Vatandaş kazanacak"-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 yıl önce Türkiye'nin elektrik sistemi ile Kıta Avrupası elektrik sisteminin kalıcı bağlantısı için deneme sürecinin başlatıldığını söyledi.

Bu sürecin oldukça başarılı bir şekilde geçirildiğini ifade eden Yıldız, bu sistemin kurumsal yapısı olan ENTSO-E'nin de deneme bağlantı dönemindeki olumlu sonuçları oldukça memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kalıcı bağlantı için atılan bu önemli adımın, elektrik piyasası ve müşterilere önemli faydalar sağlayacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu bağlantıyla fiili olarak Avrupa sistemine 400 megavat elektrik ihracı, 550 megavat elektrik ithali yapabiliyoruz. Bu rakam, kalıcı sisteme geçtiğimizde karşılıklı 1000 megavata çıkacak. Ülkemizde önümüzdeki aylarda kurulacak Enerji Borsası'yla birlikte elektrik ticareti ve dolayısıyla rekabet artacak, Avrupa sistemine olan bağlantımız da bu rekabeti çok daha yüksek boyuta taşıyacak. Elektrik ticaretindeki bu rekabetten en çok faydalanacak olan kuşkusuz ki müşteriler, yani vatandaşlarımız olacak. Elektriği çok daha kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli alabilme imkanı doğacak.

Bir başka önemli husus, doğudaki ülkelerle elektrik bağlantılarını güçlendirmiş ve ENTSO-E ile Avrupa kıtasına bağlanmış bir Türkiye'nin, bölgesindeki en güçlü elektrik pazarı haline gelecek olması. Bugün elektrikte batı pazarı İspanya ise doğu pazarı da Türkiye olacak. Bu da Türkiye'nin enerjideki merkez konumunu güçlendirmiş olacak."


AA