Advertisement

Hizmet sektörü güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik düzenlediği "Aylık İşyeri Eğilim Anketi" ile bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin mevcut iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini ölçen anketlerden yararlanarak her sektöre yönelik hesaplanan sektörel güven endekslerinin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 0,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Eylülde 104 olan hizmet sektörü güven endeksi 103,5 değerine, 109,4 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 103 değerine, 79,2 olan inşaat sektörü güven endeksi de 78,3 değerine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksindeki azalış, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi değerlendirmesindeki yüzde 4,9'luk kötüleşmeden kaynaklandı. Son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2, hizmetlere olan talep alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki azalışta, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksindeki yüzde 10,5'lik, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi alt endekslerindeki yüzde 5'lik ve mevcut mal stok seviyesi alt endeksindeki yüzde 1,9'luk düşüş etkili oldu.

İnşaat sektörü güven endeksindeki azalışa ise gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksindeki yüzde 3,5'lik düşüşten kaynaklanırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi bir önceki aya göre yüzde1,9 arttı.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.