Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turalay Kenç, finansal piyasaların etkili çalışmadığını belirterek, bunun, risklerin düşük fiyattan oluşmasına ve aşırı borçlanmaya neden olduğunu söyledi.

Kenç, Dünya Bankasının Dünya Kalkınma Raporu 2014 kapsamında düzenlediği "Türkiye'de Riskleri Yönetmek" konulu panelde, finansal krizlerin, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde son 40 yılda artmaya başladığını bildirdi.

Günümüzde küresel finansal sistemin fazla dayanıklı olmadığını, aşırı borçlanmayı teşvik eden durumların bulunduğunu anlatan Kenç, "Finansal piyasalar etkili çalışmıyor. Bu, risklerin düşük fiyattan oluşmasına ve aşırı borçlanmaya yol açıyor" diye konuştu.

Uluslararası finansal sistemin dengesizlikleri azaltacak bir mekanizmaya sahip olmadığını söyleyen Kenç, "Döviz kurları, küresel dengesizlikleri azaltıcı rol oynamıyor" dedi.

Kenç, gelişmekte olan ülkelerin IMF'ye güvenmediğini, IMF yönetiminin değişmesi gerektiğini ifade ederek, gelişmekte olan ülkelerin IMF'de daha fazla söz alması gerektiğini kaydetti.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan da panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin günümüzde daha az riskle karşılaşır hale geldiğini, makroekonomik risklerin önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Sayan, Türkiye'nin geçmişte mücadele etmek zorunda kaldığı yüksek enflasyon, değişken büyüme performansı gibi risklerle artık daha az karşılaşıldığını belirterek, "Biz önlemimizi aldık. Evimizi temizledik. 2001 krizinden sonra bankacılık reformu yaptık. Mali disiplini getirdik. Son küresel krizde de gördük ki alınan önlemler sayesinde Türkiye ekonomisi küresel krizin sonuçlarıyla daha kolay mücadele eden, krizden daha az etkilenen bir ekonomi oldu" diye konuştu.