TVRadyo

Hazine 2014'te 176,7 milyar TL borç servisi gerçekleştirecek

Hazine 2014

Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı gelişmeleri ve 2014 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programını açıkladı

31 Ekim 2013 Perşembe, 17:19 Güncelleme: 01 Kasım 2013 Cuma, 13:49

Hazine, gelecek yıl 176,7 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı gelişmeleri ve 2014 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programını açıkladı.

Buna göre, Hazine, gelecek yıl 129,5 milyar lira anapara ve 47,2 milyar lira faiz olmak üzere toplam 176,7 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek. Borç servisinin 156,5 milyar lirasının iç borç, 20,2 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor.

İç borç servisinin 134,8 milyar liralık kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 21,6 milyar liralık kısmı ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacak.

2014'teki finansman ihtiyacının 27,4 milyar liralık kısmının, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynaklarla karşılanması bekleniyor.

Geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından 6,5 milyar dolar karşılığında finansman sağlanması öngörülüyor. Söz konusu tutara ek olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi ile birlikte toplam 14,8 milyar lira dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.

Bu öngörüler doğrultusunda, 2014 yılında 134,6 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 86 olması bekleniyor.

Hazine gelecek yıl ihalelere endeksli değişken kuponlu tahvil itfaları, piyasa koşullarına bağlı olarak büyük oranda sabit kuponlu senet ihraçları ile çevirecek. Sabit kuponlu borçlanmaların, ağırlıklı olarak 5 ve 10 yıl vadeli senetlerle yapılmasına devam edilecek.

Bu yılın gelişmelerinin aktarıldığı programa göre, 2011 yılında 44,7 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, 2012 yılında 60,8 aya, 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 74,1 aya uzadı. 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla, yüzde 8,7 ve yüzde 8,8 olarak gerçekleşen sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti ise bu yıl Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,5 seviyesine geriledi.

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma enstrümanlarının çeşitlendirilmesi çalışmaları kapsamında, ilk defa 2012 yılında ihraç edilen kira sertifikalarının ihracına 2013 yılında da devam edildi. Şubat ve Ağustos aylarında iç piyasada toplam 3,3 milyar lira, uluslararası piyasada ise Ekim ayında 1,25 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Geçen yıl Aralık ayında ön finansman amacıyla gerçekleştirilen ihraç dahil olmak üzere geleneksel eurobond, kira sertifikası ve yen ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5,5 milyar dolar tutarında kaynak sağlanırken, bu tutarın, 4 milyar doları geleneksel eurobond piyasasından, 1,25 milyar doları kira sertifikası ihracından, 200 milyon doları ise Samurai piyasasından elde edildi.

Geçen yıl Dünya Bankası'ndan, iş ortamı ve rekabetin geliştirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması ve mali sektörün derinleştirilmesi alanlarında gerçekleştirilen reformların desteklenmesi amacıyla 624,1 milyon avro tutarında program kredisi sağlandı. Mayıs ayında gerçekleştirilen son taksit ödemesi ile Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan yükümlülüğü sona erdi.

2013 yılının tamamında yüzde 87,5 olarak öngörülen toplam iç borç çevirme oranının yüzde 85,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

- 2014 Yılı İç Borçlanma Stratejisi

Hazine'nin 2003 yılından itibaren stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülen borçlanma politikası sonucunda kamu borç stokunun döviz kuru, faiz ve likidite risklerine karşı hassasiyeti önemli ölçüde azalırken, bu kapsamda; 2003 yılı başında yüzde 58 olan "Döviz cinsi/endeksli borcun merkezi yönetim borç stoku içerisindeki payı", 2013 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 29 seviyesine düştü.

Faiz riskinin bir göstergesi olarak izlenen "faizi bir yıl içerisinde yenilenecek borcun TL cinsi borç stoku içindeki payı", 2003 yılında yüzde 94 iken, bu yıl Eylül sonu itibarıyla yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. 2003 yılında yüzde 42 seviyesinde olan, likidite riskinin ölçülmesinde kullanılan "vadesi bir yıl içerisinde dolacak iç borcun toplam iç borç stoku içindeki payı" 2013 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 35'e geriledi.

İç borçlanmanın TL cinsinden yapılması, TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması, ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması, gelecek yıl da uygulamasına devam edilecek olan stratejik ölçütlerin ana unsurlarını oluşturacak.

Bu ölçütler çerçevesinde 2014'te ihalelere endeksli değişken kuponlu tahvil itfaları, piyasa koşullarına bağlı olarak büyük oranda sabit kuponlu senet ihraçları ile çevrilecek. Sabit kuponlu borçlanmaların, ağırlıklı olarak 5 ve 10 yıl vadeli senetlerle yapılmasına devam edilecek.

Gelecek yıl iç borçlanma işlemleri, şu ihraç planı çerçevesinde gerçekleştirilecek:

"2, 5 ve 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu gösterge tahviller Aralık ayı hariç düzenli olarak her ay ihraç edilecek. TL cinsinden kuponsuz bonolar ve tahviller, 7 yıl vadeli ihalelere endeksli değişken kuponlu tahviller ile 5 ve 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihracı gerçekleştirilecek. TL cinsinden kira sertifikalarının Şubat ve Ekim aylarında ihraç edilmesi planlanıyor. Piyasa katılımcılarının ilave talebi ayrıca değerlendirilecek. Daha uzun vadelerde TL cinsi tahvil ihracı imkanları da değerlendirilebilecek. Piyasa koşullarının uygun olması durumunda, yeni iç ve dış borçlanma enstrümanları ihraç edilebilecek. Gerekli görüldüğü takdirde nakit yönetimi amaçlı olarak 'Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik'te yer alan finansman araçları kullanılabilecek. Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek.

İhalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacak."

AA

Hazine gelecek yıl ihalelere endeksli değişken kuponlu tahvil itfaları, piyasa koşullarına bağlı olarak büyük oranda sabit kuponlu senet ihraçları ile çevirecek. Sabit kuponlu borçlanmaların, ağırlıklı olarak 5 ve 10 yıl vadeli senetlerle yapılmasına devam edilecek.


Hazine Müsteşarlığı, 2013 yılı gelişmeleri ve 2014 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programını açıkladı.


Bu yılın gelişmelerinin aktarıldığı programa göre, 2011 yılında 44,7 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, 2012 yılında 60,8 aya, 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 74,1 aya uzadı. 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla, yüzde 8,7 ve yüzde 8,8 olarak gerçekleşen sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti ise bu yıl Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,5 seviyesine geriledi.


Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma enstrümanlarının çeşitlendirilmesi çalışmaları kapsamında, ilk defa 2012 yılında ihraç edilen kira sertifikalarının ihracına 2013 yılında da devam edildi. Şubat ve Ağustos aylarında iç piyasada toplam 3,3 milyar lira, uluslararası piyasada ise Ekim ayında 1,25 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.


Geçen yıl Aralık ayında ön finansman amacıyla gerçekleştirilen ihraç dahil olmak üzere geleneksel eurobond, kira sertifikası ve yen ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5,5 milyar dolar tutarında kaynak sağlanırken, bu tutarın, 4 milyar doları geleneksel eurobond piyasasından, 1,25 milyar doları kira sertifikası ihracından, 200 milyon doları ise Samurai piyasasından elde edildi.


Geçen yıl Dünya Bankası'ndan, iş ortamı ve rekabetin geliştirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması ve mali sektörün derinleştirilmesi alanlarında gerçekleştirilen reformların desteklenmesi amacıyla 624,1 milyon avro tutarında program kredisi sağlandı. Mayıs ayında gerçekleştirilen son taksit ödemesi ile Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan yükümlülüğü sona erdi.


2013 yılının tamamında yüzde 87,5 olarak öngörülen toplam iç borç çevirme oranının yüzde 85,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.


- 2014 Yılı İç Borçlanma Stratejisi


Hazine'nin 2003 yılından itibaren stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülen borçlanma politikası sonucunda kamu borç stokunun döviz kuru, faiz ve likidite risklerine karşı hassasiyeti önemli ölçüde azalırken, bu kapsamda; 2003 yılı başında yüzde 58 olan "döviz cinsi/endeksli borcun merkezi yönetim borç stoku içerisindeki payı", 2013 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 29 seviyesine düştü.


Faiz riskinin bir göstergesi olarak izlenen "faizi bir yıl içerisinde yenilenecek borcun TL cinsi borç stoku içindeki payı", 2003 yılında yüzde 94 iken, bu yıl Eylül sonu itibarıyla yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. 2003 yılında yüzde 42 seviyesinde olan, likidite riskinin ölçülmesinde kullanılan "vadesi bir yıl içerisinde dolacak iç borcun toplam iç borç stoku içindeki payı" 2013 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 35'e geriledi.


İç borçlanmanın TL cinsinden yapılması, TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması, ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması, gelecek yıl da uygulamasına devam edilecek olan stratejik ölçütlerin ana unsurlarını oluşturacak.


Bu ölçütler çerçevesinde 2014'te ihalelere endeksli değişken kuponlu tahvil itfaları, piyasa koşullarına bağlı olarak büyük oranda sabit kuponlu senet ihraçları ile çevrilecek. Sabit kuponlu borçlanmaların, ağırlıklı olarak 5 ve 10 yıl vadeli senetlerle yapılmasına devam edilecek.


Gelecek yıl iç borçlanma işlemleri, şu ihraç planı çerçevesinde gerçekleştirilecek:


"2, 5 ve 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu gösterge tahviller Aralık ayı hariç düzenli olarak her ay ihraç edilecek. TL cinsinden kuponsuz bonolar ve tahviller, 7 yıl vadeli ihalelere endeksli değişken kuponlu tahviller ile 5 ve 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihracı gerçekleştirilecek. TL cinsinden kira sertifikalarının Şubat ve Ekim aylarında ihraç edilmesi planlanıyor. Piyasa katılımcılarının ilave talebi ayrıca değerlendirilecek. Daha uzun vadelerde TL cinsi tahvil ihracı imkanları da değerlendirilebilecek. Piyasa koşullarının uygun olması durumunda, yeni iç ve dış borçlanma enstrümanları ihraç edilebilecek. Gerekli görüldüğü takdirde nakit yönetimi amaçlı olarak 'Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik'te yer alan finansman araçları kullanılabilecek. Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek.


İhalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacak."
ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 97.988 1,94
USD/TRY 6,2892 1,44
EUR/TRY 7,3906 1,05
EUR/USD 1,1743 -0,29
FAİZ 25,40 0,32
ALTIN/ONS 1.196,44 -0,89
BRENT 78,66 -0,05
Yukarı