Advertisement

Fed New York Başkanı William C. Dudley, perşembe günü, büyük finansal şirketlerin, finansal istikrara arz ettiği tehditleri azaltmaya yönelik her hamlenin, banka yetkililerin, yasalara ve topluma daha fazla saygı duymaya zorlanmasını kapsaması gerektiğini savundu.

"Birçok büyük finansal kurumda derinlere inmiş kültürel ve etik hatalar olduğuna dair kanıtlar var" diyen Dudley, "Bunun, büyüklük ve karmaşıklık, kötü dürtüler ya da diğer sorunlardan hangilerinden kaynaklandığına karar vermek güç olsa da, bu, regülatörlerin "batmasına izin verilemeyecek kadar büyük banka" sorunuyla ilgilenirken, çözülmesi gereken bir sorun" yorumunda bulundu.

Dudley'nin sözleri, finansal devlerin denetimi reformunun neden önemli olduğunu ortaya koydu.

Yaptırım ve yüksek cezalar, yönetimin bu konuya eğilmesine yardımcı olduğunu belirten Dudley, "batmasına izin verilemeyecek büyüklükteki" kurumları sonlandırarak, uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanmanın, kamunun, finans sektörüne duyduğu güvenin geri kazanılması uğraşını destekleyeceğini dile getirdi.