Advertisement

Finansal kesim dışındaki firmaların eylül ayında net Döviz pozisyon açığı 164 milyar 401 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2013 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini yayımladı.

Ağustos 2013 değerlerine göre varlıklar 2 milyar 488 milyon dolar, yükümlülükler ise 1 milyar 115 milyon dolar arttı. Eylül ayında net döviz pozisyon açığı ise 164 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 1 milyar 373 milyon dolar daha az açık verdi.

Eylül 2013 dönemi varlıklar dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 144 milyon dolar, 484 milyon dolar ve 1 milyar 837 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 488 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 160 milyon dolar artarken, ithalat borçları ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla790 milyon dolar ve 255 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 115 milyon dolar arttı.

Eylül 2013 döneminde kısa vadeli varlıklar 78 milyar 819 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 567 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon açığı ise 14 milyar 748 milyon dolar gerçekleşerek ağustos 2013 dönemine göre 2 milyar 908 milyon dolar daha az açık verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde oldu.

AA